wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Odense Roklub lagde lørdag d. 2. november lokaler til det årlige KU-seminar

Repræsentanter fra 18 klub- og kraftcentre var i lørdags samlet i Odense Roklub til det årlige KU-seminar hvor der var både ’de sædvanlige’, samt nye spændende emner og debatter på dagsordenen.

I et oplæg fra DRC og sekretariatet blev tendensen i DFfRs medlemstal præsenteret, hvor der særligt på ungdomssiden er grund til en vis form for bekymring. Overordnet set, så lød budskabet:

”Hvis vi fortsætter med ’plejer’, så er dansk roning ilde stedt. Derfor har alle brug for at hjælpe hinanden.”

I forlængelse af oplægget, blev de 31 deltagere sat på arbejde, med fokus på ikke helt små emner – nemlig ’hvad er problemet?’ i denne sammenhæng, hvorfor er tilvæksten af ungdomsroere faldende?

De fremmødte blev bedt om at identificere problemet fra tre forskellige perspektiver: de unges, klubbens og forbundets.

Efterfølgende blev der, med statistik fra Idrættens Analyseinstitut og Center for Ungdomsstudier, sat fokus på hvad det er der betyder noget for de unge. På baggrund af dette blev deltagerne sat til at komme med løsningsforslag til det problem de tidligere havde identificeret, med samme perspektiver som før.

Med sig hjem fik hver deltagerklub også en medlemsfremskrivning, til at give klubben et pejlemærke for, hvordan fremtiden ser ud, hvis de ikke gør noget.

Ny U19 struktur og udtagelseskriterier for den kommende sæson

Over frokost bød programmet på nogle lidt mere velkendte emner, som orientering fra Danmarks Rocenter (DRC) og udtagelseskriterierne for 2020. Men samtidig kunne DRC og KU også præsentere den nye struktur omkring U19 aldersklassen, der i den kommende sæson træder i kraft.

I korte træk betyder dette, at der frem for de nationale projektbåde vi tidligere har set, vil komme flere regionale holdbåde for U19 roerne i stedet og årsagen er et ønske om at styrke de regionale træningsmiljøer, samt at minimere rejseaktiviteten for roerne.

Derudover har KU og DRC besluttet at ændre på Baltic Cup Camp som vi kender det. Træningslejren bliver i 2020 ikke med formål at sætte Baltic Cup-både, der vil i stedet blive lagt mere vægt på selve træningen, relevant undervisning og trænersparring.