wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Præsidentskabet i Nordisk Roforbund er atter tilbage på danske hænder og det betyder nye og spændende tiltag og samarbejder med vores nordiske naboer

Af Bianca Toftebjerg | Foto: Svend Aage Nielsen, rowing.dk

Da det Nordiske Roforbund afholdte kongres på Færøerne i juli, blæste flere vinde Danmarks vej, og efter en toårig sekretærperiode overtog Torben Thyren præsidentskabet, mens sekretærposten blev på danske hænder da Leif Egholm overtog fra Torben.

I mange år har Torben Thyren været formand for Hvidovre Roklub og banedommer, men nu er begge de hverv lagt på hylden, for forhåbentlig at puste noget nyt liv ind i det Nordiske Roforbund.

Hvad er det Nordiske Roforbund?

Det Nordiske Roforbund er en sammenslutning af de nordiske lande Danmark, Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Island, som har eksisteret længe før man begyndte at tænke FISA.

I de seks medlemslande er engagementet for det Nordiske Roforbund meget forskelligt. Roning i Finland er ikke så stort, og derfor er deres engagement naturligt ikke så højt, mens Færøerne særligt er engagerede omkring ergometerroning, fordi det fylder meget hos dem.

For den nye præsident, er det at alle ’taler samme sprog’ et vigtigt argument for, at bibeholde og måske i fremtiden opjustere samarbejdet med vores nærmeste naboer:

”For mig er det vigtigt at vi kan lave noget sammen med andre lande, hvor vi ’snakker samme sprog’ og ikke skal rejse så langt. På dommerfronten har vi et godt samarbejde de nordiske lande i mellem, og jeg vil gerne have flere lignende samarbejder. Det kunne eksempelvis være omkring universitetsroning, hvor de i Sverige er længere fremme end vi er i Danmark.”

Nye tilføjelser til den vigtigste motor

De Junior Nordiske Mesterskaber kan, for nogle roere være første gang de stifter bekendtskab med kaproning uden for de danske grænser, og er naturligt noget af det der er vigtigst at holde fast i fortæller Torben:

”Det vigtigste for mig, er at der stadig bliver afholdt Junior Nordiske Mesterskaber, for det er vigtigt at holde fast i dem, som måske ikke når at komme med til VM og World Cups. De gode skal nok komme afsted, men der skal også være noget til dem der ligger lige under.”

Samtidig skal man ikke glemme de Nordiske Mesterskaber, hvor der måske snart er nye tiltag på vej forklarer Torben:

”Min tanke er, at der skal være et løb som repræsenter det land vi er i, og det skal være obligatorisk, at de andre lande skal stille med et hold. Værtslandet skal sørge for både, som holdene fra de andre lande kan ro i. Og så kan det godt være, at det ikke står på løbslisten eller i reglementerne, men vi skal prøve at lave noget andet.”

I det Nordiske Roforbund sidder en repræsentant, i form af det nationale forbunds formand, fra hver af de seks lande. Men i sidste ende er det nu Torben, der sidder øverst, og han spår nye planer og tiltag for fremtiden:

”Jeg regner med, at det er mig, der skal lægge dagsordenen for de kommende år. Der er mange traditioner i Nordisk Roforbund blandt andet omkring masters- og konkurrenceroning. Men der sker ikke så meget nyt. Jeg har et ønske om, at det bliver mere projektstyret omkring hvad der er oppe i tiden, så vi eksempelvis har en gruppe som har fokus på udviklingen inden for universitetsroning, inden for coastalroning og hvad der ellers rører sig inden for nordisk rosport.”