wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Nu er vores dygtige, danske rodommere klar til at tage hul på en ny sæson på vandet

Fra Flemming Gaur, nyvalgt formand for DFfRs Dommerudvalg

Der har i weekenden været dommersamling i Korsør Roklub, lige midt i landet. Deltagelsen var lidt amputeret med 4 sygemeldinger og 9 afbud, dette gav deltagelse af 11 dommere. Fra dommerudvalget deltog Cathrine og Flemming, Lars var blandt de sygemeldte.

Årets beretning blev fremlagt af Flemming ud fra et foto af Lars’s notater. Dette skulle have været Lars’s sidste årsberetning da han træder tilbage som formand.

Det kan nævnes at vi i 2022, har haft 6 dommere udtaget til 7 World og European events, herudover hade vi 2 dommere med til Nordisk mesterskab i Finland. Ligesom vi var værter for Baltic CUP på Brabrand.

Vi har i 2022 fået to nye dommere Karen Sørensen og Helle Tibian.

På årets dommerkursus for en måned siden, var det ikke lykkedes at finde nye danske kandidater. Vi opfordrer til at der kikkes rundt om i klubberne og gerne i U23 segmentet, inden de unge forlader sporten.

Morten Juel er blevet medlem af World Rowing Umpire commission. Vi glæder os til at kunne spare med Morten, om tiltag i World Rowing. Og gennem Morten give den Nordiske dommerudvikling retur til World Rowing.

Thomas Sander trækker sig fra udvalget efter 15 års tjeneste og en stor tak til ham

Der blev ikke det store formandsvalg, Flemming Gaur blev valgt som ny formand for udvalget, uden modkandidater. Udvalget består fremover af Cathrine, Rene, Lars og Flemming som formand. Vi er glade for at Lars tager et år i udvalget for at overlevere sin store ekspertise.

Årets emne og fokus kommer til at ligge på rollen som regatta formand. De forskellige opgave før, under og efter blev gennemgået og diskuteret. Der blev især lagt vægt på dialogen op til regattaen, med fokus på sikkerheds, løbslister og det tekniske setup. Disse ting skal gerne matche den enkelte regattas setup. Så de store regattaer har et større setup end de mindste. Ligesom de mindste skal have en plan for disse ting, selv om det er en lille regatta.

Over frokost blev det til træning på ro-banen, med placering af dommerbåden mellem løbene. Hvordan kommer den enkelte dommer bedst retur til det næste løb, og hvilket løb er mest optimalt at sejle retur til. Her var der mange gode snakke, om de muligheder og dilemmaer man står i når man skal sejle retur.

Som afslutning blev coastal og Beach Sprint tidsstraf, gennemgået. Her lå fokus på de subjektive situationer, der opstår under løbet. Hvornår har et hold generet et andet hold, og hvornår er det blot en del af sporten. De viste drone videoer gav et godt indblik i hvad der sker. Men det er noget andet man ser som dommer i en motorbåd på vandet, og man ligger i bølgerne sammen med roerne.

Dagen sluttede med gruppebillede af de fremmødte, der glæder sig til den kommende sæson.
  • Kontakt:
    Bianca Toftebjerg
    Kommunikations- og SoMe-ansvarlig
    Tlf.: +45 26 21 02 47
  • Følg dommerne på Facebook
    Klik her