wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Lørdag den 23. september blev Skjold invaderet af 47 ungdomsroere fra 8 sjællandske klubber

Ungdomsroerne fik ansvar og afviklede konkurrencerne
I samarbejde med Lyngby og Hvidovre roklubber var Skjold værter for Nordea-fonden Challenge, et stævne hvor unge roere mødes og dyster i forskellige discipliner på land og til vands. Ungdomsafdelingen i Skjold havde håbet på 20-25 deltagere, men fik det dobbelte.

For at kunne planlægge og bemande så stort et stævne, havde vi bedt vores egne ældste ungdomsroere om at være en del af ledelsesgruppen. Det viste sig at være en rigtig god idé. De unge havde kreative idéer, masser af energi og tog ansvar i de givne situationer.
Udover de unge fik vi rigtig god hjælp fra en stor gruppe af klubbens andre medlemmer. Der skulle arrangeres frokost og forplejning, der skulle tages billeder, der skulle sættes skiltning op, der skulle flyttes rundt på materiellet mm. Heldigvis fik vi kommunikeret vores ønsker om hjælp ud i tide til at mange medlemmer i alle aldre satte lørdagen af til at være en del af stævnet.

Tjek-in og velkomst inden konkurrencerne gik i gang. Ergometerroning var en af disciplinerne

Der blev dystet på tværs af klubber
Morgenen oprandt med lune temperaturer og udsigt til solskin. Deltagere fra de 7 besøgende klubber myldrede ind i klubhuset, blev registreret, tildelt en holdfarve, en T-shirt, en drikkedunk og en dry bag. Disse gaver var støttet af RoBattle projektet og arrangeret af DFfR. Og så var det ellers om at  få T-shirten på, fylde drikkedunken, møde sine holdkammerater og finde ud af hvilken aktivitet man skulle starte på.

Der var smil over hele linjen, navne blev udvekslet og aktivitetsstationerne blev fundet. Disse var alle bemandet af Skjold ungdomsroere og voksne medlemmer. De 6 hold skulle alle, i løbet af formiddagen, kæmpe i tre aktiviteter på land og to aktiviteter på vandet. I ergometre opstillet på bådpladsen foran klubhuset var der race om den hurtigste holdtid på 2000m. På en anden ergometerstation skulle hver enkelt deltager ro to gange 1 minut, og forsøge at ro samme distance i de to forsøg.

På vandet skulle holdene ro ud på et inrigger orienteringsløb i havneindløbet samt ro en stafet i Edon både. Da der kun kunne være fem mand i hver inrigger, dystede de overskydende to deltagere fra hvert hold i en konkurrence om sammen at binde knob. Grundet pladsmangel i havne bassinet blev Edon stafetten afholdt på Svanemøllestranden, der heldigvis ikke på dagen var alt for besøgt af Østerbros badegæster.

Overalt blev der dystet, stønnet og svedt. Der blev heppet, råbt og grinet.

Ungdomsroerne skulle fragte hinanden på Edon både og på orienteringsløb i inriggere

Holdindsats der krævede samarbejde
Efterhånden som dagen skred frem, fik deltagerne på holdene fundet hinandens styrker, fandt ud af hvordan holdet på bedste vis arbejdede sammen og støttede hinanden i at yde det bedste. Klubben dirrede af spænding, T-shirtene blev svedige og de fyldte vanddunke blev tømt for livgivende væske. Solen tittede frem og havde lokket flere tilskuere til at komme og heppe og opleve.

Frokosten bød på sandwich til alle, frugt og saftevand, takket være en gruppe Skjold medlemmer, der også havde travlt hele dagen. Vi kunne nok godt have fået afsat det dobbelte antal sandwich, hvilket vi husker på til næste års arrangement. Deltagerne havde brugt mange kræfter og der var brug for fornyet energi til eftermiddagens finale konkurrence.

Finalen var en opgave i samarbejde. To hold dystede af gangen og skulle i Edon båden ro og transportere alle holdets deltagere en tur imellem Skjold broen og de to nærliggende broer. Der blev diskuteret, vejledt, afprøvet og der blev fundet utallige måder, hvorpå man kan sidde eller ligge på en Edon båd uden at blive våd, mens man bliver roet til næste bro. Mærkværdigvis faldt ingen i vandet, men mange lærte nye måder at balancere på. Det var tydeligt at holdene var blevet enheder, der kæmpede sammen om at gøre det så godt som muligt. Man kæmpede for sit hold og sine nye venner.
Kl. 14:45 var pointene talt op og de tre hold med flest point var fundet, deltagerene fik hængt medaljer om halsen.

Nye venskaber blev skabt
Som traditionen kræver ved Nordea-fonden Challenge stævnerne uddeltes vandrepokalen til den mest vindende klub, dvs. den klub hvis medlemmer havde samlet flest point. I år blev det Tissø Roklub, der løb af med en velfortjent sejr. Stævnet var slut og man skulle vende hjem igen, men nye venskaber var startet og der blev udvekslet oplysninger for at kunne holde kontakten i fremtiden. Blandt trænere, forældre og arrangører udtryktes enighed om, at det havde været en skøn dag. Især de unge deltageres åbenhed og gåpåmod havde været imponerende. Roning kræver, udover at være fysisk udviklende, også at man kan samarbejde og tilpasse sig de givne situationer. Deltagene i dette stævne var et dejligt bevis på disse kvaliteter.

Der dystes i stafetter i Edon bådene

For Skjold var stævnet et nyt initiativ, og det lykkedes, fordi der var opbakning  og samarbejde fra alle dele af klubben. Vi havde et godt samarbejde med ungdomsledere fra Hvidovre og Lyngby roklubber og håber på at fortsætte dette i fremtiden. Sidst men ikke mindst var der uvurderlig hjælp fra DFfR med invitationer, annoncering, tilmelding og midler fra Nordea Fonden til de anvendelige deltagergaver.

Ungdomsafdelingen siger tak for hjælpen og glæder sig til at gentage dette stævne i årene fremover.

Bente Henriksen
Skjold