wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Efter at roning er blevet en del af programmet til Skole OL, så er der i den grad kommet gang i sporten på flere skoler rundt om i Danmark

Af Bianca Toftebjerg, [email protected], billeder: udlånt af Strib Ro- og Kajakklub og Sønderborg Roklub

Rundt omkring i landet afholdes der i øjeblikket mange Skole OL lokalstævner – også med roning som omdrejningspunkt. I sidste uge blev der afviklet to stævner, og i alt 953 skoleelever fik prøvet kræfter med ergometerroning.

Bag de to stævner stod hhv. Strib Ro- og Kajakklub og Sønderborg Roklub.

Middelfart Kommune ror derudaf (og Assens vil gerne være med)

Strib Ro- og Kajakklub afholdte tirsdag d. 10. april deres fjerde Skole OL lokalstævne, og 474 elever fordelt på otte skoler, i alt 20 klasser deltog. I år havde en skoleklasse fra Assens fået lov at deltage, da der ikke bliver afholdt en lignende stævne i deres kommune.

Ole Haaning Thomsen fra Strib Ro- og Kajakklub er tovholder på stævnet, og fortæller at han har et klart indtryk af at alle havde en rigtig god dag:

”Jeg har snakket med flere af de frivillige som var med på dagen, og det er vores indtryk at alle havde en god dag. Vi havde ikke nogen kiksere – selvfølgelig hjælper det også at hver klasse har en lærer med, som er med til at holde styr på de mange elever.”

Men der var ikke kun ergometerroning på skemaet for dagen, klubben havde opstillet en håndfuld sideevents som eleverne kunne deltage i, når de ikke roede.

Der var mulighed for et lille orienteringsløb, hvor deltagerne kom helt ned til Lillebælt og kunne se marsvinene boltre sig. Hvilket for mange var en stor oplevelse, flere af eleverne fra omegnsskolerne kommer jo ikke så ofte så tæt på Lillebælt.

Derudover kunne eleverne deltage i en sprint på 200m. En pige fra Nørre Aaby skole roede dagens hurtigste tid: ”41,3” sek. Flot gået. SRK havde lånt nogle slides-skinner fra Middelfart Roklub. De gjorde stor lykke og blev brugt flittigt dagen igennem. Her kunne eleverne prøve kræfter, med at ro i takt. Et tiltag som fungerede rigtig godt, og samtidig var meget populært.

Selvom Strib Ro- og Kajakklub endnu er ganske ny ca. 20 år, er samarbejdet med specielt Strib Skole rigtig godt. Ikke så meget for at tiltrække nye medlemmer, men mere for at give en masse skoleelever en god oplevelse med roning, fortæller Ole Haaning:

“Vi har endnu ikke det rigtige materiel, til at give de helt unge mennesker, den rigtige ro-uddannelse. Lillebælt er et udfordrende farvand, og vi er meget tyndt besat med instruktører, der kan påtage sig opgaven. Derimod ser vi gerne klasserne komme i klubben og træne i ergometrene, hvad de gør med stor iver og entusiasme op til f.eks. Skole OL stævnet. I år deltog 6 klasser fra Strib Skole i udtagelsen til finalen i Skole OL Roning.”

Lokalstævnet med vokseværk

Sidste år afholdte Sønderborg Roklub også et lokal stævne, men der var ikke nær så mange deltagere, så det blev afholdt på Ulkebøl Skole. I år var deltagerantallet kravlet op på 479 elever, så derfor var stævnet rykket over i Ulkebøl Hallen, hvor der var god plads til alle.

En af tovholderne i Sønderborg Roklub er Birte Rasmussen, som glæder sig over det vellykkede lokalstævne:

”Stævnet gik ud over alle forventninger, det er klart vi havde sommerfugle i maven over de mange elever som skulle møde op. Men vi synes at der var styr på det hele vejen igennem, så det kunne ikke have gået bedre.”

Også i Sønderborg var der sørget for at eleverne kunne lave andet på dagen, end at ro.

Også her var der planlagt et lille orienteringsløb, hvor deltagerne skulle svare på spørgsmål baseret på DFfRs undervisningsmateriale ’Attention… GO!’ som de fleste elever gennem et skoleforløb har stiftet bekendtskab med.

Derudover var der også tovtrækning, og fremstilling af plakater og slogans på programmet for de mange deltagende skoleelever.

Der var god gang i stævnet i Ulkebøl Hallen, i Sønderborg

Men det var ikke kun en god dag for de unge, fortæller Birte Rasmussen:

”Det har ikke været svært at finde de 22 hjælpere, som var med på dagen. Og stævnet er fantastisk for de frivillige fra roklubben, vi er sammen på en anden måde og lærer nogle medlemmer at kende, som man ikke ror med til daglig. Det er en rigtig god måde at netværke på samtidig.”

I Sønderborg Roklub, hvor ungdomsafdelingen endnu er ny, men i stor udvikling, håber man på at samarbejdet med de mange skoler kan kaste nogle nye medlemmer af sig.

Og vinderne…

Ved tirsdagens stævne på Strib Skole var det Anna Trolles Skole der løb med begge pladserne direkte i den store Skole OL-finale, som venter i Aarhus til juni.

I Sønderborg løb Ulkebøl Skole med sejren blandt 6. klasserne, og Nydamskolen skal af sted med deres 7. klasse. Flot roet!

Tidligere på året har Holstebro Roklub og Bagsværd Roklub også afholdt Skole OL lokalstævner, og i maj måned venter endnu syv stævner, for skoleelever rundt omkring i landet. Se hvor og hvornår der er stævner, samt hvilke roklubber der står bag, via linket i højre side.