wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
7.000 unge sætter fart i robådene

Dansk Forening for Rosport øger sin satsning for at få flere unge i robådene. Med skoleturneringer, Verdensmesterskoler og nye regattaformer er målet årligt at få 2.500 unge til at prøve rosporten i lokale roklubber. Nordea-fonden støtter projektet RoBattle med 4,7 mio. kr. de næste tre år.

Roning på skoleskemaet, begyndervenlige både, man hurtigt får fart i og alternative konkurrenceformer med masser af sjov og spas. Dansk Forening for Rosport er i gang med at ændre kurs, og de unge er vilde med det! Det samme er klubberne, der melder om flere unge medlemmer og nyt liv i klubhuset.

Den femdobbelte OL medaljevinder, Eskild Ebbesen ser rigtig mange muligheder i projekt RoBattle.

”Projekt RoBattle kan med den yderligere millionstøtte fra Nordea-fonden være med til at skabe positive effekter for dansk roning langt ind i fremtiden. Jeg tror på at projektets fokus på fællesskab, samarbej-de, god motion og naturoplevelser, vil skabe glæde og begejstring hos de mange børn og unge, der her får mulighed for at prøve kræfter med rosporten”, siger Eskild Ebbesen.

I 2013 modtog Dansk Forening for Rosport 1,4. mio. kr. fra Nordea-fonden til at søsætte en ny ung-domssatsning. En tredjedel af alle landets roklubber deltog i projekt RoBattle i 2014. Et klart signal om at nytænkning og udvikling indenfor ungdomsroning har været stærkt efterspurgt blandt roklubberne. ”Med de 4,7 mio. kr. i ny støtte fra Nordea-fonden, bliver det muligt for os at ride videre på den kæmpe positive bølge, som RoBattle har skabt. De næste tre år skal vi videreudvikle de aktiviteter vi har haft succes med, så vi kan fortsætte tilgangen af unge til dansk roning” siger formand for Dansk Forening for Rosport, Henning Bay.

RoBattle aktiviteterne skaber nyt liv i klubben
I løbet af de næste tre år arbejdes der med at forbedre rosportens tilgængelighed, bl.a. ved at stille begyndervenlige EDON både med ”støttehjul” til rådighed for de roklubber, der åbner dørene for unge, og som vil være med til at afvikle:

– Danmarks Stærkeste Klasse. Roning ind i klasselokalet. Landets 6. og 7. klasser konkurrerer, om at blive de bedste til at ro 4000 meter hurtigst muligt i én romaskine. Klassen tilbydes sam-tidigt en oplevelse på vandet i DFfRs EDON både.

Verdensmesterskoler. En uges sjov sommerferie træning for børn og unge med masser af roning, sjove oplevelser og nye venner.

– Nordea-fonden Challenge. En begyndervenlig regatta med fokus på samarbejde og fællesskab, og hvor deltagerne udfordres på de færdigheder, rosporten kræver.

Som noget nyt vil DFfR tilbyde skoler og klubber at låne en trailer med romaskiner i. Desuden udarbej-des undervisningsmateriale til længerevarende forløb i folkeskolen, så det bliver endnu nemmere at sætte roning på skoleskemaet.
Igennem aktiviteterne får op imod 2.500 unge mulighed for at prøve rosporten årligt. Målet er at få 40% flere unge i danske roklubber om tre år.

Støtte fra Nordea-fonden
”Med Robattle gør vi det sjovere og nemmere for flere unge at hoppe i bådene og ro sig til røde kinder, sjove fællesskaber og gode naturoplevelser.  Det giver alle mulighed for at prøve kræfter med en virkelig spændende sport,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Fakta om RoBattle
Nordea-fonden, som har et almennyttigt og velgørende formål, har uddelt 4,695 millioner kroner til DFfRs projekt RoBattle, der skal køre fra 2015 og tre år frem. I 2013 støttede Nordea-fonden med 1,363 mio. kr. til opstarten af RoBattle.

– RoBattle er Dansk Forening for Rosports ungdomssatsning

– RoBattle præsenterer roning som en sjov, sikker og lettilgængelig idræt for børn og unge, der udover god motion også byder på naturoplevelser og fællesskab

– Udgangspunktet for RoBattle er indkøbet af 50 EDON både (single scullere med ”støttehjul”), der er specielt designede til nybegyndere. Bådene ligger på otte trailere, der er fordelt rundt om i landet

– En tredjedel af alle landets klubber har deltaget i RoBattle i 2014

– I 2014 har godt 2300 skoleelever fra 111 klasser deltaget i Danmarks Stærkeste Klasse

– Målet med RoBattle er at få op mod 7000 børn og unge til at opdage glæden ved rosporten over de næste tre år, og dermed sikre en medlemsfremgang på 40 % blandt de 0-25 årige

Yderligere oplysninger: 
Projektleder RoBattle Ronja Egsmose, [email protected], mobil 26547696
Kommunikationschef Nordea-fonden Tine Wickers, [email protected] mobil 28408480
Formand for Dansk Forening for Rosport, Henning Bay, [email protected], mobil 22276593