wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Frem til den 6. april kan der stemmes på nye medlemmer til Dansk Idrætsforbunds Aktivkomité, og Dansk Forening for Rosport støtter den nye kandidat til posten, Kasper Winther Jørgensen.

Til og med den 6. april kan der stemmes på kandidaterne til DIF’s Aktivkomité, og Dansk Forening for Rosport støtter den nye kandidat, tidligere eliteroer og medlem af Guldfireren, Kasper Winther Jørgensen.

Af Gustav Højmark-Jensen

DIF’s aktivkomité arbejder på at forbedre vilkårene for danske eliteidrætsudøvere, både for den enkelte udøver, men også ved at samarbejde med DIF og Team Danmarks bestyrelser og udvalg. De kommende medlemmer af aktivkomitéen får indflydelse på, hvilke områder, der skal fokuseres på, og hvordan der kan sættes ind.

Helt konkret så sammensættes Aktivkomitéen af 12 medlemmer, der både skal repræsentere sommer- og vinterolympiske specialforbund, ikke olympiske specialforbund og Dansk Handicap Idræts-Forbund.

Det er fem pladser fordelt på forskellige sommer-olympiske forbund, der står til valg i Aktivkomitéen denne gang, og for bedst at varetage eliteroeres interesser støtter DFfR kandidat Kasper Winther Jørgensen.

Kasper Winter Jørgensen har indtil for ganske nyligt været en integreret del af dansk eliteroning, indtil han for få måneder siden indstillede sin karriere. Kasper Winther Jørgensen har vundet medaljer ved OL to gange i træk som en del af Guldfireren i London, i 2012 og sidst i Rio i 2016.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad Kasper Winther Jørgensen vil kæmpe for som kandidat til aktivkomitéen:

Hvorfor stiller du op til aktivkomiteen?

“Jeg stiller op til aktivkomiteen, fordi jeg synes, at det vil være utroligt spændende og udfordrende at kunne være med til at påvirke, hvilken retning dansk elitesport skal gå i de næste 4 år. Jeg har selv været en del af elitesporten de sidste 11-12 år, og har derfor opbygget en masse viden og erfaring omkring elitesport, som jeg nu vil kunne bruge på det idrætspolitiske plan. Jeg har pt. sat min egen aktive karriere på hold og derfor er aktivkomiteen et meget oplagt valg for mig, da jeg ønsker at kunne være med til at påvirke beslutningstagerne i den retning, som jeg tror vil være bedst for dansk idræt”.


Hvad vil du stå for som kandidat?

“Jeg har kun lige sat min egen elitekarriere på hold og derfor har jeg en god idé om, hvilke udfordringer eliteatleterne står overfor i dag, når de skal kombinere deres sport med et studie, eller finde et arbejde midt i en aktiv elitesportskarriere. Jeg vil derfor stå som den ”aktive” i aktivkomiteen eller ham, med erfaring fra den svære balancegang”.

“Jeg har selv været i den situation, at jeg fik job i 2013, og her var jeg utroligt heldig, at jeg fik en arbejdsgiver, der synes at min elitesportskarriere var spændende, og som gerne ville give mig den tid, jeg havde behov for, men samtidig har jeg også oplevet, at overgangen fra studie til job kan være utroligt svær, og at det er begrænset, hvad Team Danmark kan gøre. Der er meget fokus på uddannelse i dag, og der meget fokus på at universiteterne tager hensyn til elitesport – men når man er færdig med uddannelsen, så  henvender Team Danmarks tilbud sig bare ikke til dem, der måske har kæmpet for at få en videregående uddannelse. Man skal selv ud og opsøge de job, og du skal selv sikrer dig, at du kan få meget fri. Det er her, at jeg er overbevist om, at både DIF og Team Danmark kan gøre mere. Hvis jeg havde haft en mindre fleksibel arbejdsgiver, så kunne det godt være, at jeg ikke havde kunnet ro i Rio. Og det er de situationer vi skal undgå”.

“Der bliver talt meget om, at elitesportsfolk får en masse kompetencer i kraft af deres sportslige karriere, men det kan være utroligt svært at definere, hvad ens kompetencer helt konkret er, og hvordan de skal skrives på et CV. Dét er noget af det, som jeg vil kæmpe for, at vi får fokus på. Det jeg kommer til at bruge kræfter på i Aktivkomitéen, det vil være, at vi får atleterne godt videre. Det vil gøre muligt for de fleste, at de kan blive ved med at dyrke den sport de elsker, selvom de også gerne have en civil karriere. Her tror jeg virkelig at dansk eliteidræt kunne vinde en hel del”.

“Med andre ord, så kan man sige, at vi som udøvere kender til elitesport, men ikke til erhvervslivet, og det er den bro, jeg synes, at vi skal forbedrer og gøre stærkere på tværs af DIF og Team Danmark”.

Hvad vil du bruge din post til, hvis du bliver valgt?

“Hvis jeg bliver valgt, så vil jeg bruge rigtig mange kræfter på, at få sat særligt fokus på specialforbundenes samarbejde. Specialforbundene kan arbejde endnu bedre sammen end de allerede gør i dag, det er jeg helt sikker på. Samarbejde og sparring skal ikke kun ske på ledelsesplan, men i langt højere grad også på atletniveau. Mine egne oplevelser og erfaringer fra diverse mesterskaber og OL er, at vi atleter kan udnytte og lære utroligt meget af hinanden, lige fra idéer og metoder om mental eller fysisk træning, til viden om kost og skadeshåndtering. Hvis vi som en lille nation skal kunne gøre os gældende i en benhård international konkurrence, så er jeg overbevist om, at denne sparring mellem specialforbundene er et område, hvor vi kan differentiere os, i forhold til vores konkurrenter”.

“Derudover, så vil jeg også være de aktives, og ikke mindst roernes, stemme. Jeg vil stadig have min gang i elitemiljøet på Bagsværd, jeg vil kunne have en finger på pulsen, og dermed vide, hvad der rør sig i atleternes verden. Det vil give aktivekomitéen og mig mulighed for at få direkte feedback fra atleterne, på de enmer og temaer som vi tager op og diskuterer i komiteen. Kort sagt, så vil jeg kæmpe atleternes sag”.


Hvad er din erfaring med aktivkomiteen som atlet?

“For at være helt ærlig, så er min erfaring med aktivkomiteen ikke særligt stor. Jeg ved, at vi roere altid har været godt repræsenteret i komiteen, men ellers er mine erfaringer med komitéens arbejde begrænsede. Derfor mener jeg, at vi skal arbejde hårdt på at gøre komitéen mere synlig overfor de aktive, end den er i dag, så de kan se, at der faktisk er en gruppe, der varetager deres interesser og fremlægger deres holdninger overfor ledelsen i dansk idræt, og at de rent faktisk kan blive hørt helt oppe på ledelsesniveauet. Det er også noget, som jeg vil arbejde hårdt på, hvis jeg får mulighed for at blive en del af aktivkomitéen i de næste fire år. For hvad glæde har eliteudøvere og atleter, af en komité, der skal tale deres sag, hvis de ikke ved at den findes, og ikke kender de muligheder og fordele, der ligger i, at have en repræsentant i aktivkomitéen?”

Hvorfor er det vigtigt at have en aktiv komite?

“Jeg synes, at det er utroligt vigtigt, at vi har en aktivkomité, som ikke er bange for at stille ledelsen i dansk idræt de svære og udfordrende spørgsmål. Og så er aktivkomitéens fornemmeste mål, i mine øjne, udelukkende at varetage de aktives ønsker og holdninger. Det er uhyre vigtigt for mig, at de aktive kan mærke, at deres input bliver taget med i så mange beslutninger som muligt, for det er nu engang dem, aktivkomitéen skal repræsentere. Og det er vigtigt, at vi har en aktivkomité, der forstår dét, og som har fokus på det, hvis vi skal sikre en den bedst mulige udvikling og fremtid for de danske eliteudøvere”, afslutter Kasper Winther Jørgensen.

DFfR støtter kandidaturet

På baggrund af Kasper Winther Jørgensens store erfaring som aktiv eliteatlet og -roer, og sine konkrete mål med en eventuel plads i Aktivkomitéen anbefaler Dansk Forening for Rosport hermed alle, der har mulighed for at stemme, til at støtte Kasper Winther Jørgensen ved det kommende valg til Dansk Idrætsforenings aktivkomité. Man kan stemme frem til den 6. april, og afgørelsen vil fra DIF’s side falde omkring den 20. april.

Mere info kan findes på DIF’s hjemmeside, og hvis du mener, at du burde have en modtaget en ’stemmeseddel’, men ikke har fået en, så kan du henvende dig til [email protected].