wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Igen i år har Aalborg Dame Roklub afholdt sikkerhedsdag, hvor alle medlemmer får tilbud om at deltage

Af Bianca Toftebjerg, [email protected]

I Aalborg Dame Roklub har man de sidste 7 år tilbudt alle medlemmer at deltage i en sikkerhedsdag, hvor medlemmerne arbejder med sikkerhed på vandet og kan lave kæntrings-/entringsøvelser i sikre rammer. Programmet ligger stort set fast og dagen starter med teoretisk undervisning for de fremmødte. Her gennemgår tovholderne vigtige aspekter omkring sikker roning. Deltagerne ser kæntringsvideoer og løser teoretiske opgaver inde på land, inden de prøver kræfter med at kæntre i Limfjorden – eller, som rigtig mange vælger, at entre, dvs. enten lader sig falde over bord (eller svømmer ud til båden for at kravle op i den igen). Tit er det også hvad der sker i praksis, det er sjældent man oplever en fuld kæntring, hvor det er nødvendigt at vende båden om igen – i hvert fald i Aalborg Dame Roklub.

Dette års sikkerhedsdag bød på perfekt vejr med 18° varmt vand og en næsten flad Limfjord. Men dagen var ikke helt uden overraskelser for deltagerne, en af tovholderne Lise Pedersen uddyber:

”Det var en ualmindelig glimrende dag, hvor vi var forsynet med rigtig godt vejr. Men der var en voldsom strøm i fjorden, som var med til at give deltagerne en helt speciel og stor oplevelse. Deltagerne oplevede på egen krop, hvor svært det kan være at holde styr på båden og svømme når der er meget strøm i vandet. Det viste, på bedste vis hvor voldsom strøm kan være.”

God tilslutning

Årets sikkerhedsdag blev afholdt af to omgange, først om formiddagen primært for seniorgruppen og igen om eftermiddagen for alle andre medlemmer. I løbet af dagen prøvede omkring 30 roere kræfter med at kæntre/entre, og komme op i en inrigger igen. Alderen spændte bredt med deltagere mellem 25 og 80 år. Herudover var der også mødt en stor flok tilskuere op, som fulgte kæntringerne fra land – som man også lærer rigtig meget af.

Dagen skal være med til at give roerne i klubben en bedre fornemmelse af, hvad det vil sige at kæntre i en inrigger. Samtidig er den også med til at give dem en erfaring med, hvordan man håndterer en kæntring – og især kommer op i båden igen. En enkelt roer prøvede kræfter med at komme op i inriggeren igen, med en aktiveret oppustelig redningsvest på og det gav noget at tænke over fortæller Lise Pedersen:

”En deltager prøvede med en oppustet redningsvest, men hun kunne ikke komme op i båden igen. Det var en rigtig god oplevelse for hende, for det gav stof til eftertanke. Grunden til at hun ikke kunne komme op igen, skal findes i, at de to andre slet ikke fik tippet båden langt nok ned mod vandoverfladen. Det kan være svært at fornemme, hvor langt ned man kan tippe båden, uden at den vælter, og det er noget vi vil arbejde med. Da hun fik redningsvesten af, så kom hun let op i båden igen. Efterfølgende, var det en af de ting som vi snakkede meget om.”

Lise Pedersen fortæller at hendes erfaring med de oppustelige redningsveste er, at man godt kan komme op i inriggeren igen med den på. Dog kræver det, at båden er vippet næsten helt ned til vandoverfladen, for en oppustelig redningsvest fylder meget.

En god idé

Sikkerhedsdagen i Aalborg Dame Roklub er et godt initiativ, som giver medlemmerne mulighed for i trygge rammer at prøve kræfter med at kæntre/entre, foruden en langt bedre fortrolighed med vandet, blandt andet ved at prøve at svømme imod den stærke strøm. En årlig sikkerhedsdag er med til at holde medlemmerne i form, både fysisk og mentalt. Deltagerne får erfaringer med hjem, og mange går fra dagen med en ahaoplevelse.