wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Hellerup Roklub har det seneste år lavet en sjov og spændende undersøgelse

Primærfoto: Dorthe Jensen

I Hellerup Roklub var man nysgerrige på, om der var forskel på roeres form, ovenpå hhv. sommer- og vintersæsonen. Så det satte de sig for at undersøge. 

Vi har været så heldige, at de gerne vil dele deres resultater med os, og dem kan du læse herunder: 

Mon der er forskel på roeres fysiske form efter vintersæsonen og efter sommersæsonen?
Og i hvor god form er vi roere egentlig?

Det var vi nogle stykker i Hellerup Roklub, som var nysgerrige efter at finde ud af. Flere havde den fornemmelse at ergometertræningen om vinteren måske var mere effektiv end roningen om sommeren, medmindre man roede decideret sportsroning om sommeren.

I oktober 2022 tilbød vi alle medlemmer i HR at blive testet og der var 63 roere, som meldte sig af interesse.

I marts 2023 blev 40 af ovenstående testet igen. Yderligere meldte der sig 16 nye på banen.

Vi benyttede følgende målinger: blodtryksmåling, Tanitavægt som måler BMI, muskelmasse, metabolisk alder, samt følgende tests: balancetest, hoppetest, håndgrebsstyrketest, konditest (enten Åstrands cykel et-punktstest eller Den danske steptest).

Målingerne og testene blev udført under vejledning af 5 roere med sundhedsfaglig baggrund. Det tog mange timer, kan vi afsløre. Men det var også meget spændende, og roerne var rigtig glade for at få deres egne resultater. De gav også samtykke til, at vi måtte lave nogle gennemsnitsberegninger på gruppeniveau, som vi kan give videre.

Vi fik et klart svar på, om vores 80 roere er i god form. Det er de, og de var repræsentative for HR’s medlemmer med hensyn til alder og kønsfordeling.

Faktisk er de testede roeres blodtryk bedre end befolkningsgennemsnittets og det samme gælder deres BMI dvs. de er slankere. Bemærkelsesværdigt er det også, at deres metaboliske alder i gennemsnit var 13 år lavere end deres kronologiske alder, det vil sige, at de har en fysik, der svarer til personer, som er 13 år yngre end det, der står på dåbsattesten.

Ligeså viste testene at deres balance, muskelstyrke, kondition er meget fin.

Det var mindre klart om formen er bedre eller dårlige efter de to sæsoner. De roere, der blev testet to gange viste i gennemsnit uændret fysisk kapacitet og forskellen mellem kronologisk alder og metabolisk alder var uændret på 13 år. Der var imidlertid store individuelle forskelle, nogle personer var blevet betydeligt bedre og andre ringere. De individuelle ændringer i form af forbedring eller forringelse var i gennemsnit på op til 20-40%. De forskellige former for træning over sommeren ved roning og om vinteren ved ro-spinning samt styrke- og balancetræning – eller mangel på samme kan forklare disse ændringer.

I er velkomne til at kontakte os mhp. information om konkrete tests samt vores erfaringer med at udføre dem i klub regi.

Gisela Sjøgaard,
Allan Berger,
Birgit Karskov,
Marianne Rasmussen,
& Helle Jeppesen (mail på Helle kan fås, ved at kontakte Bianca på [email protected])