wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Køb en hjertestarter gennem DFfR/DKF og spar over 14.000,- kroner. Online ansøgning åbner nu

Ønsker I at styrke sikkerheden i og omkring roklubben – så er her et godt tilbud som kun 3 roklubber i Danmark kan få gavn af. Der er 3 hjertestartere tilbage i det fælles førstehjælpsprojekt som DFfR og DKF har kørt sammen de sidste to år. Klubber, der er medlem af DFFR eller DKF, kan købe en udendørs hjertestarter samt varmeskab til en stærkt reduceret pris. Takket være en kæmpe donation fra Trygfonden i 2018 er det muligt for medlemmerne, i de to specialforbund at anskaffe sig det livsvigtige værktøj til en fordelagtig pris. Hjertestarteren er til udendørs brug så alle nemt og hurtigt kan komme til den.

Den online ansøgning er åben fra og med i dag, og ansøgningen skal være udfyldt senest 15.12.2019.

Vær opmærksom på, at denne ansøgning er bindende. Hjertestarteren vil blive leveret inden sæsonstart 2020.

Hjertestarteren, I ansøger om, er af mærket Schiller, model: Fred Easy samt et tilhørende varmeskab model CA HSS100.

Hjertestarter og varmeskab koster under normale omstændigheder 21.431kr.

Jeres udgift vil være 7.000,- i egenbetaling. Desuden skal I selv betale opsætning, strøm og vedligehold.

Hvem ejer hjertestarteren?

Når hjertestarter og skab bliver leveret i klubben er skab og maskinen klubbens ejendom til evig tid.

Al efterfølgende ansvar for montering, vedligeholdelse og drift påhviler udelukkende klubben.

Montering og tilslutning af varmeskab skal foretages af en godkendt installatør.

Alle udgifter hertil tilfalder udelukkende klubben.

Hvis der står flere klubber bag ansøgningen, påhviler det klubberne selv at afklare alle eventuelle tvister og forhold omkring hjertestarteren og varmeskabet.

Hjertestarteren skal registreres

Når hjertestarteren er monteret, skal den registreres på www.hjertestarter.dk senest 1 måned efter opsætning og tilslutning.

Har I yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte Casper Licht, DKF. [email protected]