wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Et af de flotteste kapitler i dansk idrætshistorie nærmer sig sin afslutning efter at en afstemning i forbindelse med FISA´s ekstraordinære generalforsamling i Tokyo med en majoritet på 94 stemmer mod 67 faldt ud til fordel for forslaget om, at letvægtsfireren ikke længere skal figurere på det olympiske program.

FISA skal nu på baggrund af afstemningen indstille et forslag til IOCs programkommission, som derefter vil sende en anbefaling til IOC’s eksekutivkomité, og en endelig beslutning ventes taget i juli.

”Vi var oppe mod stærke kræfter”
Formand for DFfR, Henning Bay fulgte slaget fra nærmeste hold i den japanske hovedstad, men måtte desværre erkende, at bestræbelserne for at bevare letvægtsfireren på programmet ikke umiddelbart bar frugt. “Vi gjorde hvad vi kunne som lille land med 5.5 million indbyggere. Nu må dansk roning se fremad, og afvente hvordan forhandlingerne mellem FISA og IOC falder ud, men det er klart, at dansk roning i samarbejde med Team Danmark må forberede sig på en udvikling, hvor letvægtsroning helt fjernes fra OL-programmet”, siger Henning Bay.

Siden 1996, hvor båden kom på det olympiske program, har Danmark ved hvert OL vundet medaljer i bådklassen, senest i Rio, hvor Morten Jørgensen (Næstved), Jacob Barsøe (Roskilde), Kasper Winther Jørgensen (Roskilde) og Jacob Søgaard (Bagsværd) roede en sølvmedalje hjem til Danmark. På den baggrund ærgrer Sportschef Lars Christensen sig også over, at dansk idræt og ikke mindst dansk roning nu må vinke farvel til en af de discipliner, hvor der pr. tradition nærmest har været garanti for medalje.

”Det er i sandhed en sørgelig dag for dansk roning og dansk idræt. Vi havde til det sidste håbet, at vi kunne have været med til overbevise andre medlemslande om at bevare letvægtsfireren på det olympiske program og vi synes, at vi har haft masser af gode argumenter på vores side. Der er blevet gjort et gedigent benarbejde for at beholde letvægtsfireren på programmet, som desværre ikke har båret frugt og det må vi tage til efterretning selv om det er utroligt ærgerligt”, siger Lars Christensen.

Plan B
Allerede siden begyndelsen af sidste år har Dansk Roning vidst, at der forelå en risiko for at letvægtsfireren kunne blive taget af det olympiske program. Derfor har man taget sine forholdsregler, hvilket bevirkede, at man allerede i efteråret 2016 tog initiativ til at skabe en ”tung” firer, som i første omgang skal kunne kvalificere sig til OL i Tokyo.

”Vi har fundamentet i dansk roning til at kunne skabe en firer, der vil kunne begå sig i den tunge klasse på internationalt niveau og sammen med den erfarne træner Brian Richardson og Jens Vilhelmsen (der i år har indtaget en træner-rolle i DRC efter tidligere bla. at have siddet i Guldfireren) afsøger vi nu mulighederne for at kunne sammensætte et mandskab, der skal kunne kvalificere sig til OL i Tokyo i 2020”, siger Lars Christensen.

På trods af den nedslående melding fra FISAs ekstraordinære generalforsamling deltager Danmark stadigvæk med letvægtsfireren i denne sæson ved EM i Tjekkiet, World Cup i Schweiz og VM i USA. Guldfirerens besætning består i øjeblikket af Steffen Bonde (Odder), Emil Espensen (DSR), Jens Noll Nielsen (Hadsund) og Peter Holmquist (Lyngby).