wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Skal din roklub have støtte til et projekt her i 2020?

Foto: Lars Møller

Sommeren er stille og roligt på vej, og det betyder at mange puljer og fonde igen har åbnet op for ansøgninger. Desværre kan vi ikke komme på vandet endnu, men herunder kan du gå på opdagelse i en ikke udtømmende liste over de fonde og puljer, som kan være relevante at søge for danske roklubber. Der er både fonde som støtter friluftsliv og fonde der giver tilskud til indkøb af materiel, så har I et projekt i klubben, som godt kunne bruge en økonomisk håndsrækning, så er der måske hjælp at hente hos en af nedenstående. Vi har også lagt et link til legatbogen.dk, for måske findes der en relevant fond i dit lokalområde, du slet ikke kender til.

Hos Friluftsrådet: 

Lokalforeningspuljen – en pulje som er skabt til at styrke lokale foreningers arbejde med friluftsliv. Her kan I søge om midler til aktiviteter og projekter der styrker det frivillige arbejde med friluftsliv. Det gælder også materialer og faciliteter der understøtter jeres arbejde med friluftsliv.

Du kan søge den nye pulje Adgang til naturen – Puljens formål er at støtte lokale initiativer, hvor frivillige foreninger skaber bedre adgang og tilgængelighed til naturen og derved åbner op for nye muligheder for friluftsliv og naturoplevelser for en bred målgruppe.

Hos DIF/DGI: 

Foreningspuljen – Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Formålet med Foreningspuljen er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Hos Nordea-fonden 

Den nye Her bor vi-pulje – puljen som I kan søge, hvis jeres roklub ligger i en lille by (under 5000 indbyggere). Projekterne skal være for at styrke fællesskabet i en lille by, eller i nærheden af et lille bysamfund.

Lokalpuljen – en pulje der støtter de mindre projekter der bidrager til det lokale fællesskab samt involverer og er til glæde for mange i foreningen eller i lokalområdet. Her kan I søge op til 100.000kr. i projektstøtte.

Hos TrygFonden: 

Naturligt er det sikkerhed og tryghed som er i fokus hos TrygFonden. Her kan I søge om midler til indkøb af bl.a. redningsveste eller en hjertestarter. På den måde kan I øge sikkerheden nede i roklubben og lokalområdet med en hjertestarter, eller få midler til at købe nye redningsveste.

Hos Velux Fonden:

Fonden støtter bl.a. aktive ældre, og sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

Dagslys og frisk luft puljen – En pulje som efterlyser projektidéer til, hvordan vi kan øge den daglige eksponering af dagslys og frisk luft i vores hverdag ved at rykke traditionelle indendørsaktiviteter ud – og derved få det sundere udemiljø ind i hverdagens rutiner.

Hos Lokale og anlægsfonden: 

Fonden støtter etablering af opholdsfaciliteter der eksempelvis er ramme for foreningsliv, der naturligt knytter sig til bl.a. børne- og ungdomsaktiviteter, idræt, friluftsliv mv. Her kan I få støtte til at bygge nyt, bygge ud og bygge om.

Gå på opdagelse hos Legatbogen.dk

En gratis søgemaskine på legater og fonde. Måske er der en lille fond i jeres lokalområde, som I slet ikke kender til, den kan I finde hos legatbogen.dk.