wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
I lyset af den seneste udskydelse af projektet omkring Danmarks Rostadion, Bagsværd sø, opfordrer Formanden for Dansk Forening for Rosport (DFfR), Henning Bay, på det kraftigste Fonden Danmarks Rostadion og investorerne til at genskabe troen på, at projektet for robanerne kan realiseres.

Af Formand for DFfR, Henning Bay (på vegne af DFfR´s bestyrelse)

Det er med stor ærgrelse, at DFfR´s bestyrelse har modtaget beskeden om, at projektet omkring det nye rostadion endnu engang må udskydes, da en af flere dispensationer til en modernisering af forholdene på Bagsværd Sø er trukket tilbage af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Bestyrelsen for Fonden Danmarks Rostadion har forestået det enorme arbejde med at få etableret udbudsmateriale vedr. arkitektkonkurrencen samt indhentet de nødvendige godkendelser fra myndighederne. Projektet indebærer en fantastisk naturforskønnelse af søen bla. ved robanens startområde, og på den baggrund virker det uforståeligt og sørgeligt, at Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe kan sætte en stopper for projektet.

Søens forhold afgørende
Projektet giver fortsat mulighed for en ny bygning til robåde, kontorer og indendørs træningsfaciliteter. Det er vi umiddelbart glade for, men der skal ikke herske tvivl om, at baggrunden for, at Dansk Roning for ca 20 år siden igangsatte processen med at få opgraderet Rostadion var motiveret af søens forhold. Søens forhold er nemlig helt afgørende for Dansk Roning, hvor talenter udvikles på vandet. Fokus er, at Rostadion skal leve op til internationale standarder. Her er fair konkurrencevilkår og tilstrækkelig vanddybde vigtigt.

Ulige konkurrencevilkår er en udfordring for nationale konkurrencer og talentudviklingen. Robanen er i dag uegnet til internationale mesterskaber og vil ikke kunne godkendes uden en optimering af forholdene. Dimensioner af en sportsarena er afgørende for talenterne og eliten. Det vil jo være utænkeligt, at landsholdsfodbold spilles på en skrånende bane eller banen ikke har de mål, som opfylder internationale krav.

Flest olympiske medaljer
Bagsværd sø har siden 1930érne været udlagt som et idrætsanlæg og har i generationer været samlingspunktet for rolandsholdet samt talentudviklingen med deltagelse af adskillige roklubber.
Sammen med sejlsport er Roning den sportsgren, som har leveret flest olympiske medaljer til Danmark. Roning er endvidere en af de få idrætsgrene, der har været på det olympiske program siden starten af de moderne Olympiske Lege. Vi er en lille nation og hvis vi skal vedblive med at leve op til standarden i internationale konkurrencer kræver det, at vi kan tilbyde vores atleter træningsvilkår i verdensklasse og at der skabes de rette betingelser for, at Danmarks Rostadion igen kan byde ind på at afholde store internationale regattaer.

Kravene til eliteroeres præstation øges hele tiden og derfor er det essentielt, at de danske landsholdsroere kan træne optimalt og at rostadion kan leve op til internationale standarder. Som roere er vi opdraget til ikke at give op selvom mælkesyren brænder i musklerne, vablerne smerter og der kan synes langt til mål. Derfor vil jeg på vegne af DFfR´s bestyrelse rette en stærk appel til Fonden Danmarks Rostadion, investorerne (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Københavns kommuner samt AP Møller Fonden og Lokale og Anlægsfonden) samt myndighederne om, at international standard for robanerne på Bagsværd Sø kan etableres.

Med venlig hilsen

Henning Bay
(på vegne af DFfR´s bestyrelse)