wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Vordingborg ro-og kajakklub er et mønstereksempel på, hvordan en klub kan aktivere flere medlemmer til at give en hånd med.

Billeder af: Per Rasmussen, Vordingborg Roklub

I Vordingborg Ro-og kajakklub sidder der en glad formand. Bent Hummelmose er glad fordi over en 1/3 af klubbens 220 medlemmer tydeligt har sagt JA TAK at indgå i klubbens nye ressourcebank, som skal hjælpe med at løfte nogle af de mange frivillige opgaver, der er i en moderne forening.

”…Ideen til at lave en ressourcebank har vi fået gennem DFfR og DKF i det klubudviklingsforløb vi er i gang med. Vi blev præsenteret for et forslag til, hvad og hvordan vi kunne spørge klubbens medlemmer om hjælp. Materialet justerede vi lidt ind så det passer til os, og har vi brugt et elektronisk spørgeskemaprogram til at sende det ud til alle klubbens medlemmer” fortæller formand Bent Hummelmose.

En smuk morgen i Vordingborg, fanget på kamera af Per Rasmussen

Medlemmerne har både kunne krydse af, hvilke konkrete opgaver de vil hjælpe til med. Hvor mange timer og hvornår på året, de ønsker at løfte opgaven. Og der har også været et fritekstfelt, hvor den enkelte selv har kunne konkretisere egen opgave. I Vordingborg Ro-og kajakklub er bestyrelsen imponerede over de mange positive tilbagemeldinger. ”…Vi har været meget spændt på tilbagemeldingen, men at 65% siger ja til at stå i ressourcebanken er meget meget imponerede. Det havde jeg slet ikke ventet” udtaler en stolt formand. Og fortsætter. ”Nu skal tovholderne i gang med at få fordelt ressourcerne så vi kan smede mens jernet er varmt og få medlemmerne i gang”.