wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Ole Søgaard er tiltrådt stillingen som Kursus og Uddannelsesansvarlig

Efter en længere turbulent periode, med flere forskellige medarbejdere på kursus og uddannelsesområdet, har vi skruet op for kravene og kigget i egne rækker efter vores nye kursus og uddannelsesansvarlige. Og vi har fået fundet en roer, med den rette blanding af teoretisk og praktisk erfaring. Som vi er overbeviste om, kan sikre en professionel afvikling af vores kursuser, og samtidigt sætte fokus på udvikling af DFfRs kursus- og uddannelsesprogram. Den 28 årige roer Ole Søgaard har fra 1. august fået opgaven som kursus og uddannelsesansvarlig i forbundet.

Ole er uddannet i idræt og fysiologi fra Københavns Universitet. Med i bagagen har han 14 års erfaring som roer i Køge og Bagsværd Roklub. De seneste tre år har han været en fast del af DFfRs underviserteam på modul A+B samt ungdomstræner og praktisk ungdomstræner kurser. Dermed får kursusområdet en medarbejder, som både har praktisk og teoretisk erfaring inden for kursusområdet, og samtidig skaber de gode rammer for videreudvikling.

”At have gode tidssvarende kurser er en kerneopgave for et forbund. Vi skal med det rette udvalg af kurser være med til at præge udviklingen og kulturen ude i klubberne og det synes jeg er utrolig spændende. Vi har i dag et udmærket kursusprodukt, men det kan også blive meget bedre. Min opgave er at sikre, at vi viderebringer flest mulige af de ressourcer og kvaliteter som allerede findes i vores uddannelsestilbud, uden at vige for den udvikling, der er behov for”.

Planlægningen af den kommende kursussæson er allerede i fuld gang, derfor vil egentlige udviklingsinitiativer først blive tydelige til næste år.

”…Min første opgave vil være at lave en samlet analyse af DFfRs kursusområde. Hvad fungerer? Hvad fungerer ikke? Hvor kan vi optimere og har vi de rette kursus- og uddannelsestilbud på hylden, som modsvarer kundernes behov. Ved første øjekast på tilmeldingerne til alle kurserne i 2017/2018 kan jeg se, at alle langtursstyrmands, coastal og rospinning kurser ser ud til at fungere godt. Der er ingen aflysninger, og søgningen til kurserne er meget tilfredsstillende. Men på trænerlinjen er der klart noget at arbejde med. Der er for mange aflysninger og på nogle af kurserne for få deltagere. Jeg glæder mig til at kunne bringe både min ro- og idrætsfaglige erfaring i spil og forhåbentlig være med til at skabe en velfungerende kursusvirksomhed”

afslutter Ole Søgaard.

DFfRs kursus og uddannelsesansvarlige er ansat i en deltidsstilling. Den øvrige arbejdstid er Ole barselsvikar på ungdomsområdet.