wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Nina Hollensen og Emil Espensen fra Danmarks Rocenter er lysende eksempler på, at en lang videregående uddannelse ikke er nogen hindring for ambitioner om at ro for Danmark ved OL (Foto: Dorthe Jensen)

Der har gennem historien næsten været tradition for at roere ikke kun excellerer på vandet, men også i klasselokalet. Man kan spekulere i om kombinationen af en meget stor social indsigt samt forståelse for de tekniske udfordringer i roning (indstilling af rig, sko, gearing, vandfornemmelse, kropsforståelse) og indordning i fællesskabet tiltrækker personlighedstyper, hvor en høj IQ måske ikke er en tilfældighed. I hvert fald har der i tidens løb været en sand gennemstrømning af biologer, ingeniører, læger, finanseksperter, etc.. i Danmarks Rocenter.

Og hvis man kigger på de uddannelsesmæssige forløb hos de nuværende landsholdsroere ser det billede bestemt ikke ud til at ændre sig. Forhåbentlig vil det tjene som inspiration til kommende generationer og spirende talenter, at ønsket om at gennemføre længerevarende uddannelser ikke udelukker ambitioner om at kvalificere sig til OL og vinde medaljer i den danske landsholdstrikot. Rent faktisk kan en lang uddannelse komplimentere en elitekarriere og skabe den variation i hverdagen, som danner basis for at man kan yde sit bedste – både på skolebænken og i båden.

Tidsmæssige – og geografiske udfordringer
To af landsholdets absolutte profiler, Emil Espensen og Nina Hollensen, har inden for de sidste 18 måneder sat sidste punktum for længerevarende uddannelser (hvilket er ekstremt imponerende, hvis man tager in mente, at begge lægger en ca. 20-25 timers træningsuge for dagen i bestræbelserne på, at komme til at repræsentere Danmark ved OL. Men samtidig er de også bevis på, at de to forløb (uddannelse og elitesportskarriere ikke nødvendig ekskluderer hinanden). Begge peger dog på, at det i høj grad kræver prioriteringer, struktur, vilje og ikke mindst hjælp fra Team Danmark og deres uddannelsesmæssige samarbejdspartnere for at få tingene til at hænge sammen.

Både Emil og Nina har ikke kun haft tidsmæssige – men også geografiske udfordringer i forsøget på at få uddannelse og idræts-karrieren til at hænge sammen. Emil kom indledningsvis ind på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, men skiftede til DTU i København og læste videre på Aalborg Universitet i Sydhavnen (KBH), mens Nina gennem hele sin videregående uddannelse læste medicin på Aarhus Universitet.

På færge tre timer inden eksamen
”Der er ingen tvivl om, at den største stress-faktor for mig var, at studiet var i Aarhus og roning var i København. Jeg synes generelt, jeg har fået studiet planlagt, så det passede sammen med min ro-karriere. Og så kan man altid tale om fordele og ulemper. Jeg har forsøgt at sørge for, at når jeg var i København har jeg haft tæt på fri”, siger Nina, der også husker en sjov oplevelse fra de hektiske rejser mellem Aarhus og København.

”Jeg havde en eksamen i Århus, hvor jeg boede i København og skulle hjem en lørdag. Og så fordi vi også lige skulle nå at træne den dag ender det med, at jeg sidder på færgen tre timer før eksamen og var i gang med at download et program, jeg skulle bruge. Der var det selvfølgelig stressende, men i princippet havde jeg roningen i foråret i København og studiet i efteråret i Århus”, siger Nina Hollensen.

Prioriter studiet i starten af uddannelsen
Nina startede på Universitetet på samme tid som hun havde sin første konkurrence-sæson. Det var i 2013, hvor hun roede med Christina (Juhl Johansen, red.). Og i starten valgte hun at prioritere Universitetet for at komme med til en del sociale arrangementer. ”Jeg synes, det er rigtig godt givet ud, at få en god studiestart. Så er man lidt inde i varmen, og får sig nogle venner, en god læsegruppe og et godt miljø og kan danne sig nogle relationer, som man kan trække på senere. For det er sværere at komme dumpende og opbygge relationer til nogle, der er sammentømrede efter første semester. En af de vigtigste ting for at jeg følte, at jeg havde en god studieperiode var, at jeg fik etableret et godt fundament i starten”, siger Nina Hollensen, der færdiggjorde sit medicin-studie i starten af 2020.

Emil læste indledningsvis til diplom-ingeniør på DTU og tog derefter en kandidatgrad på Aalborg Universitet før han afsluttede sin uddannelse som Maskiningeniør med specialet for blot en måned siden. Emil læste de første semestre på den nominerede studietid, men fandt derefter gradvist ud af, at hvis han skulle levere den træningsindsats, det kræver for at være en del af Danmarks Rocenter og den internationale ro-elite, så var han nødt til at omstrukturere sin studietid.

Kør dig ikke selv for hårdt
”Det er rart at have tid for det fungerede ikke for mig, at være for hårdt spændt for. Så hvis det kan lade sig gøre, så skal man overveje, at tage noget af belastningen af og ikke køre sig selv for hårdt. Og så satse mest på efteråret for at få taget hul på studierne. Hvis jeg har kørt 30 ECTS point (når du færdiggør et kursus, seminar eller modul bliver du tildelt ECTS points) om vinteren og 15 ECTS points om sommeren, så har jeg stadig været ok med. Så det er godt tidligt i forløbet at have en fornemmelse for, hvor meget man kan kapere”, siger Emil Espensen, der også påpeger, at det fortravlede hverdags-skema nemt kan skabe dårlig samvittighed over for familie, kæreste og venner.

”Man kan ende i en situation, hvor man altid har dårlig samvittighed over, at der ofte er et eller andet, som man skal nå, man skal lige nå at træne lidt og man skal tit lige nå at læse et eller andet. Man skal give sig selv tid, så man ikke konstant går rundt med dårlig samvittighed”, siger Emil Espensen.

Studiet kan gøre dig til en bedre atlet
På hele rejsen gennem dine studier er det muligt at få hjælp fra Danmarks Rocenter, Team Danmark og Team Danmarks uddannelsesmæssige samarbejdspartnere som f.eks. Nordjysk Elitesport og AU Elitesport, som har hjulpet Emil og Nina i bestræbelserne på at kombinere studierne med sports-karrieren. Eksempelvis hjalp Sportschef Finn Trærup-Hansen og Team Danmark Emil med en række dispensationer under hans kandidat-studie mens Nina takket være AU Elitesport fik en favorabel rotation (hvor man delvis har undervisning og delvis er på et hospital), som muliggjorde, at hun kunne flytte til København i november 2019.

Udefra kan det måske se rimeligt uoverskueligt ud, at skulle kombinere et længerevarende uddannelsesforløb med en elitesports-karriere, men rent faktisk kan det også blive en medvirkende faktor til, at du bliver en bedre atlet. Det fastslår Nina Hollensen, som har nydt godt af vekselvirkningen mellem studielivet og træningen i Aarhus Roklub og Danmarks Rocenter. ”For mig har det altid været en fordel, at jeg havde noget ved siden af. Jeg har det som person godt med ikke kun at være roer. Jeg har det bedst med, at vide at jeg har gang i flere facetter af mit liv og alt ikke står og falder med kun én ting. Jeg tror, at der er mange eliteidrætsudøvere, som føler, at de er nødt til at gå all-in på kun ´en ting, men jeg tror ikke, at det er den rigtige måde for mig at blive at blive den bedste atlet på”, siger Nina Hollensen.

Emil: ”Glæder mig at ligge på sofaen og se Netflix”
Emil Espensen nikker genkendende til, at det kan være rart, at have noget andet at fokusere på end roning. Men DSR-roeren havde også en drøm om at, blive færdig med studierne før han var 30, så efter EM i oktober sidste år, gik han med det samme i gang med specialet, hvilket blev indledningen på fire måneder, hvor han virkelig jonglerede med tiden for at få studier, kæreste, træning og familie til at gå op i en højere enhed.

”Det var morgentræning og derefter gjaldt det om at komme op på studie-centret og sætte mig til at skrive med det samme. Komme hjem og skrive videre, til træning og derefter hjem, skrive fra 17-20 og så lige holde to timers fri. Jeg tror, jeg har været god til at planlægge min tid og være effektiv, når jeg sad ved computeren. I løbet af rotræningen tænkte jeg meget over mit speciale og når jeg så satte mig ved computeren, så vidste jeg, hvad jeg skulle lave” siger Emil Espensen og fortsætter:
”Der har været flere gulerødder ved at blive færdig nu. For det første, at blive færdig og dernæst at have to måneder op mod OL-kvalifikationen, hvor jeg ikke skal tænke på andet end roning. I dag er det omkring tre uger siden jeg blev færdig, måske er det rart at have noget ved siden af, men jeg har nydt at kunne tage en lur, spille Playstation eller se Netflix. Det har jeg ikke rigtig gjort i over et år.”

Emil Espensen og Oscar Petersen skal fra 17-19 maj forsøge at kvalificere sig til OL i letvægtsdoublesculler. Nina Hollensen kæmper i øjeblikket for at få en plads i den danske damefirer, der allerede er kvalificeret til OL.