wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Coastalroningen i Danmark har nået endnu en milepæl

Der bliver ved med at komme gode nyheder, der relaterer sig til rosportens nyeste bådtype coastal, som egentlig ikke er så ny mere, her i 2023.

I marts fik vi tildelt de eftertragtede DIF DM-medaljer i fire af vores coastaldiscipliner og coastalroning er netop blevet godkendt af DIF’s bestyrelse som en selvstændig aktivitet. I forvejen er vores hovedaktivitet – roning – godkendt som aktivitet hos DIF.

”At vi nu har fået coastalroning aktivitetsgodkendt, er et stort og vigtigt skridt i udviklingen af coastalroning som disciplin i Danmark. Vi begyndte året med at få tildelt fire DIF Danmarksmesterskaber i coastal og nu står vi også med en aktivitetsgodkendelse fra DIF’s bestyrelse. Internationalt er coastal i stor udvikling og det er glædeligt at vi i Danmark kan være med, og vi har fortsat fokus på, hvordan vi kan udvikle disciplinen bedst muligt.”

Siger Conny Sørensen, formand for Dansk Forening for Rosport.

Hvad betyder en aktivitetsgodkendelse?

Aktivitetsgodkendelsen af coastalroning som særskilt aktivitet under Dansk Forening for Rosport, betyder at vi i fremtiden vil modtage et aktivitetsgrundtilskud fra DIF.

Hvordan får man en aktivitetsgodkendelse?

Som med så meget andet, så er der en række kriterier, som skal være opfyldt. Grundlæggende skal aktiviteten være af idrætslig karakter og i befolkningen i almindelighed være opfattet som idræt, jf. idrætsbegrebet i DIF’s love.

Derudover er der en række andre kriterier, som også skal være opfyldt.

En af leddene i processen om at få en aktivitetsgodkendelse af DIF er, at aktiviteten skal besigtiges af to bestyrelsesmedlemmer fra DIF. Derfor var DIF næstformand Thomas Bach og bestyrelsesmedlem Jens Hornemann i juni på besøg i Danske Studenters Roklub, for at stifte bekendtskab med coastalroning. Her var også Thomas Ebert med, som med sin store tekniske viden om coastalbåden, kunne gøre repræsentanterne fra DIF klogere på vores nyeste bådtype i rosporten.

Besigtigelsen foregik hos DSR, og udover de to bestyrelsesmedlemmer fra DIF, var der også repræsentanter fra det øvrige DIF, DFfRs HB, coastaludvalg og sekretariatet, samt selvfølgelig DSR.