wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Fredag den 6. marts kom Statsministeriet med en række klokkeklare opfordringer på tiltag, der skal medvirke til at inddæmme coronasmitte i Danmark.

DIF støtter op om de nye anbefalinger og opfordrer alle forbund og foreninger til at gøre det samme. 

Spredningen af coronavirus har taget til i Europa de seneste dage, og det kan få fatale følger for især udsatte grupper som fx ældre og personer med kroniske luftvejssygdomme at blive smittet.

For at inddæmme smitten har Statsministeriet i dag udsendt nye, skærpede retningslinjer for bl.a. større forsamlinger. De nye retningslinjer gælder indtil videre frem til udgangen af marts 2020.

De nye retningslinjer får betydning for store dele af DIF-idrætten, der i den kommende tid kan befinde sig i svære dilemmaer, når der skal vurderes for og imod afholdelse af planlagte arrangementer.

Her følger retningslinjer og gode råd fra sundhedsmyndighederne.

Idrætsarrangementer med MERE end 1000 personer
Anbefalingerne var tydelige for arrangementer med over 1.000 deltagere. Disse arrangementer bør enten aflyses eller udskydes – alternativt afholdes uden tilskuere.

Ved tvivlsspørgsmål bør man altid henvende sig til sundhedsmyndighederne. Vi henviser derfor til myndighedernes nyoprettede hjemmeside coronasmitte.dk og den tilhørende hotline på telefon 7020 0233.

Idrætsarrangementer med FÆRRE end 1000 deltagere
Her skal følgende vurderes:

 • Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.
 • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
 • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Hvis arrangøren vælger at gennemføre idrætsarrangementet, så er anbefalingen:

 • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd).
 • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.
 • At placere stole med større afstand end normalt og sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
 • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.
 • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (telefon 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning.

Hvad gør vi med igangværende idrætsarrangementer – eller arrangementer denne weekend, som deltagere allerede er mødt frem til?
Myndighederne opfordrer til, at I vurderer jeres arrangement i forhold til smitterisikoen og myndighedernes anbefalinger. Det gælder også arrangementer, som er i gang.

Smitterisikoen forøges:

 • Med antallet af personer, som er samlet
 • Hvis deltagerne opholder sig tæt sammen under arrangementet
 • Indendørs arrangementer vil også normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer
 • Det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.

Idrætsforeningerne er orienteret
Vi har idag (6. marts) sendt Foreningsfokus ud til vores ca. 18.000 abonnenter, som primært består af frivillige fra vores idrætsforeninger.

Vi har desuden opdateret vores hjemmeside, som vi kontinuerligt vil opdatere, når der er relevant nyt.

Vi henviser dog fortsat til myndighedernes hjemmesider for seneste nyt.