wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Det er måske ikke alle der ved det, men DFfR har i mere end 75 år, holdt en gammel tradition i hævd, nemlig udstationerede både

I samarbejde med mange forskellige roklubber, har DFfR 13 både ”udstationeret” rundt omkring i de danske farvande. Både som nemt og hurtigt kan lejes af alle roere og som giver mulighed for at opleve måske ukendte egne af Danmark fra en robåd. Bådene kan bruges til dagudflugter, eller til langture, og det eneste det kræver, er en hurtig onlineregistrering, betaling og så er man afsted. Men selvom det er enkelt, oplever DFfR lige nu et dyk i antallet af udlejninger.

Af Gustav Højmark-Jensen / [email protected].

På trods af den gamle tradition og de mange gode beliggenheder til de udstationerede både oplever traditionen desværre et fald i antallet af roere, der benytter sig af tilbuddet. Lise Pedersen fra Aalborg Dame Roklub, der sammen med sin mand, er sekretær og økonomiansvarlig for de udstationerede både uddyber:

”Vi kan mærke, at der er en stagnation i øjeblikket, og det er der måske flere grunde til, men en af dem er, at der er flere roere, der tager til Grækenland og Tyskland for at ro langture, og det tager jo selvfølgelig lidt af markedet herhjemme. Grækenland er blevet et meget eftertragtet ro-mål og der er faktisk en dansk roklub, der har slået sig ned i den lille by Tolo, og det er blevet en kæmpe succes”.

Lise Pedersen er selv medlem af roklubben i det græske, og har benyttet deres både over flere omgange. Hun understreger, at konkurrence ikke er noget man skal være ked af, man skal bare være opmærksom på, at den er der, så man kan tilpasse tilbuddet herhjemme, til de roere, der benytter sig af det:

”Vores udlejninger ligger på op imod 100 på årsbasis, men vi har færre ugeudlejninger, end vi har haft før. Folk har ikke lyst til at ro længere ture herhjemme længere, og på den måde kan man sige, at konkurrencen er blevet skærpet. Men det er ikke noget vi skal være forfærdeligt kede af, vi skal bare være gode til at imødekomme de roere, der har lyst til at benytte sig af vores både”.

Ideen til de udstationerede både opstod i DFfR for nu 76 år siden, da man i takt med besættelsen af Danmark og de forskellige restriktioner, fik nogle penge tilovers i DFfR, der normalt blev brugt til at sende folk afsted til kaproninger rundt omkring i verden. De penge ville man give danske roere fornøjelse af, i form af nogle både, der lå nogle smukke steder, og som kunne anvendes af alle.

Da traditionen var på sit højeste lå der cirka 20 både, fordelt over 11 roklubber i Danmark, på nogle rigtig gode steder. Siden da er der er blevet færre og færre både og ifølge Lise Pedersen skyldes det et pludseligt fald i støtten fra blandt andet Friluftsrådet:

”Vi er nede på 13 både nu, og flere af dem står snart overfor udfasning. Engang støttede Friluftsrådet med en del penge, hvilket gjorde, at der kunne udskiftes en båd med jævne mellemrum, men det holdt simpelthen op lige før år 2000. Pludselig bestemte de sig for, at de nu kun støtte nye initiativer, og det kan man jo ikke ligefrem kalde vores projekt”.

Men en af forklaringerne på den faldende interesse for de udstationerede både kunne måske være, at de enkelte roklubber arrangerer indbyrdes ture, eller anvender egne både. Men ifølge Lise Pedersen er det ikke altid tilfældet. Hun oplever fx, at det ofte er roere fra klubber ét sted i Danmark, der lejer en båd i et helt andet farvand, og her kan det slet ikke betale sig, ikke at anvende DFfRs udstationerede både:

”Det kan slet ikke betale sig for folk at tage deres egne både med, og bådene har heller ikke godt af at blive transporteret på den måde. Det er meget nemmere at leje en udstationeret båd for de her 165kr om dagen eller 825kr for en uge. Meningen med det hele er, at det skal være let for dem, der selv vil arrangere noget. Vi skal give dem mulighed for, at de kan komme afsted, på en tur de selv arrangerer. Og selvom vores antal af ugeudlejninger er faldet, så har vi oplevet en lille stigning i antallet af endagsture. Men det vi allerhelst vil, dét er, at så mange nye roere som muligt, får øjnene op for de muligheder der er”.

De udstationerede både bruges af et sted mellem 50 og 60 klubber, hvilket betyder at mere end en tredjedel af Danmarks roklubber anvender de tilbud der er, og det er ifølge Lise Pedersen, ret flot når man sammenligner med andre tilbud i DFfRs udvalg.

Så selvom traditionen er en af DFfRs ældste, er tiden endnu ikke løbet helt fra de udstationerede både.

Har du fået lyst til at læse mere om bådene, eller måske endda benytte dig af det traditionsrige tilbud, så kan du finde alle informationerne om de udstationerede både her. Brug af de udstationerede både forudsætter, at langtursreglementet overholdes.


Kort over, hvor de udstationerede både befinder sig.