wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
DFfR sætter fokus på rosportens rummelighed

I DFfR vil vi gerne have mere fokus på inklusion af personer med funktionsnedsættelser og særlige behov i rosporten og vise at roning er for alle.

En af roningens mange forcer er, at det kan dyrkes af alle, uanset alder, sportslige ambitioner, fysiske skavanker, funktionsnedsættelse, eller en anden form for særligt behov.

Vi vil derfor gerne blive bedre til at vise rosportens rummelighed og alsidighed og kunne rådgive klubber og roere til, hvordan man kan ro selvom man f.eks. har nedsat syn, en benprotese, nedsat førlighed i armen, eller noget helt fjerde.

For at kunne gøre det har vi brug for noget mere viden om, hvordan det fungerer ude i klubberne. Vi har selvfølgelig allerede noget viden på området, men det er jo jer ude i klubberne, der er de største eksperter og som har den konkrete erfaring.

Vi vil derfor meget gerne høre, hvilke eventuelle erfaringer I har på området. Det kan f.eks. være, at I har konkret erfaring med at indsluse roere med en funktionsnedsættelse i jeres klub, eller at en af klubbens faste roere pludselig har fået en fysisk skavank som gør, at I har skullet lave nogle tilpasninger, når de skal træne på land og på vand. Fx skal der tages særlig hensyn i båden, så vedkommende fortsat kunne ro med?

Uanset, vil vi meget gerne høre om jeres erfaringer. Hvordan I har oplevet det, hvilke udfordringer I er stødt på og hvordan I har løst dem?

I er meget velkommen til at kontakte konsulent Kamilla Ryding fortælle om jeres erfaringer, kontaktinformation på Kamilla kan findes her på siden.

Udover at samle en masse viden og erfaring på området har vi også planer om at lave en lille arbejdsgruppe, som kan være med til at vurdere, hvilke tiltag vi skal lave for at gøre det endnu tydeligere at roning er for alle. Hvis der er en i jeres klub, som har en særlig interesse for området og som kunne tænke sig at være en del af arbejdsgruppen, må I derfor også meget gerne sige til.

Vi glæder os meget til at høre om jeres erfaringer.