wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
På baggrund af den seneste tids debat om vægt, ernæring og risikoen for spiseforstyrrelser har DFfR på basis af en tæt dialog med Team Danmark og DIF opdateret ernæringspolitikken for DFfR og Danmarks Rocenter.

Af DRC Pressechef Svend Bertil Frandsen

Roning på højeste nationale og internationale niveau kræver stor træningsmængde og hård fysisk træning, som udsætter roerens krop og fysik for stor belastning, hvortil der kan lægges både mentalt pres og udfordringer med at få dagligdagen til at hænge sammen.

For i det hele taget at kunne udvikle sig som roer, er det en forudsætning at atletens ernæring optimeres, så de herigennem får de bedste betingelser for træning, restitution og udvikling. Det er derfor vigtigt, at roer og træner har kendskab til en sund og velbalanceret ernæring.

Gennem den seneste tid er der blevet sat ekstra fokus på emnet omkring vægt, ernæring og risikoen for spiseforstyrrelser via DRs fokus omkring emnet (og Kammeradvokatens undersøgelser af tidligere praksis hos Dansk Svømme Union). I lyset af det har DFfR og Danmarks Rocenter, der står for elitearbejdet i dansk roning, besluttet at revidere forbundets ernæringspolitik.

Udførlig beskrivelse af anvendelse af ernæringspolitikken
Den tidligere politik blev udfærdiget i 2001 og siden opdateret i 2005. Dengang var det mest en guide til hvem der var ansvarlig i forhold til at undgå spiseforstyrrelser, overtræning, hyppige skader/infektioner samt uhensigtsmæssig anvendelse af kosttilskud.

Efter opdateringen, som er foregået i tæt dialog med Team Danmark og DIF, rummer ernæringspolitikken i dag også en mere gennemgribende og udførlig beskrivelse af målet med og anvendelse af ernæringspolitikken, kost og væskeindtagelse, kosttilskud, forebyggelse og håndtering af spiseforstyrrelser, målgrupper for indsatser samt ikke mindst DFfR´s holdninger til emnet.

”På baggrund af den seneste tids diskussion omkring vægt, ernæring og risikoen for spiseforstyrrelser er det naturligt, at vi kigger nærmere på vores ernæringspolitik og opdaterer den, så den fremstår som en god vejledning til den virkelighed, vi befinder os i nu. Kroppens evne til at præstere, er en afgørende faktor i eliteidræt, og derfor bliver forhold omkring vægt og kropssammensætning en naturlig del af arbejdet med at finde den allerbedste præstation frem. Det gælder ikke mindst i en krævende fysisk idræt som roning. Det er derfor vigtigt, at vi har en udførlig ernæringspolitik, der kan give trænere, ledere og forældre det nødvendige redskab for at træffe de fornuftige beslutninger omkring vore atleters træning og ernæring”, siger sportschef Finn Trærup-Hansen.

Forbundet supplerer den nye ernæringspolitik med en særlig side på roning.dk, hvor der blandt andet henvises til yderligere viden om sund ernæring for satsende udøvere hos Team Danmark, som løbende vejleder om ernæringsforhold baseret på den seneste viden inden for forskning og viden.