wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Vejledning til alle danske roklubber

Statsministerens udsagn er klar.

  • Alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter skal lukke ned
  • Der er forbud mod forsamlinger med mere end 10 personer.

Det betyder, at alle danske roklubber, ikke kun kan nøjes med at skrue ned på et minimumsblus. Med virkning fra onsdag den 18. marts og foreløbig frem til den 30. marts anbefaler DFfR:

  • at roklubber lukker for klubhuse.
  • at roklubber indstiller brugen af indendørs træningsfaciliteter.
  • at roklubber, der har vinterroning, lukker ned for roning på vand foreløbigt frem til 13 april.
  • at roklubber ikke kan afholde standerhejsning på traditionel vis og derfor bør aflyse eller udskyde den.

Roning på vand

Rosporten vil stå i en ugunstig situation, hvis vi potentielt har bidraget til smittespredning. Samtidig har vi rigtig mange ældre roere blandt vores primære målgruppe, hvorfor vi bør tage et yderligere hensyn i forhold til andre områder i samfundet. Selv sunde raske mænd i halvtredsårs alderen kan blive alvorligt syge.

I DFfR mener vi, at vi i videst mulig omfang bør bidrage til at mindske smittespredningen i det danske samfund. Selvom det er fristende at holde åbent for roning i små bådtyper med en række restriktioner for at mindske smittespredningen vil man f.eks. næppe kunne undgå at bytte plads i inriggere eller undgå at være i kontakt når både tages op og lægges i.

Det vil igen blive tid til roning på vand og land, når situationen er under kontrol.

Vælger klubbens bestyrelse på trods af denne anbefaling at fortsætte med aktiviteter på vand, så henstiller DFfR på det kraftigste til, at man følger myndighedernes krav og anbefalinger fra Danmarks Idrætsforbund: Al udendørs træning fortrinsvis sker alene eller med ens nærmeste – og med en afstand til hinanden som overholder anbefalingerne.

DFfR anbefaler: udskyd standerhejsningen

Statsministeren har også nedlagt forbud mod, at mere end 10 personer samles. DFfR anbefaler at standerhejsningen aflyses eller udskydes.

”På vegne af bestyrelsen i DFfR vil jeg gerne rette en tak til alle klubber og roere for at vise forståelse og hensyn i denne vanskelige tid. Vi følger udviklingen nøje og håber, at alle klubber og medlemmer bakker op og tager situationen med den alvor som er påkrævet. Vi står i en sundhedsmæssig krise som ALLE skal tage et ansvar for at afbøde”, udtaler DFfR’s formand Henning Bay Nielsen.