wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
DFfR henstiller til, at alle roklubber følger Statsministeriets anvisninger, hvor det opfordres til, at man indstiller indendørsidrætsaktiviteter de næste 14 dage.

Regeringens opfordring går på indendørs idræt, men DIF anbefaler desuden sine specialforbund også at aflyse udendørs idrætsforeningsaktiviteter i samme periode for at støtte op om bestræbelserne på at dæmpe udbredelse af smitten.

”Det er en situation, som er uden fortilfælde for idrætten, og som ingen har kunnet forestille sig eller forberede sig på. Der ligger nu et vigtigt arbejde foran os alle med at skabe et overblik og finde løsninger i et samarbejde med myndigheder, forbund og idrætsforeninger’” udtaler Morten Mølholm, direktør Danmarks IdrætsForbund. 

DFfR anbefaler, at Statsministeriets og DIFs anvisninger følges nøje. Det vil sige, at planlagte aktiviteter i klubregi anbefales aflyst indtil videre for de næste 14 dage. Det betyder,

  • At indendørsaktiviteter herunder blandt andet roklubbens gymnastik og holdroning aflyses.
  • At der ikke afholdes sociale arrangementer med et antal deltagere på mere end regeringens anvisninger. Samlinger bør i videst mulige omfang begrænses.
  • At Roklubbens omklædningsfaciliteter i videst mulige omfang ikke benyttes.
  • At roning på vand indtil videre aflyses og kun i særlige tilfælde tillades. Den enkelte roklub og atlet skal overholde myndighedernes anvisninger vedr. hygiejne.
  • Er der særlige grupper i klubben, som fx kaproere, der har behov for træning, må klubbens bestyrelse i det konkrete tilfælde tage stilling til om det kan foregå på en forsvarlig måde. Evt. ved at der gives mulighed for at låne ergometre med hjem.

For en del klubber vil det konflikte med den planlagte standerhejsning den 28. marts 2020. Standerhejsning er en markering af sæsonstart. Normalt markeres denne overgang fra træning på land til træning på vand ved at klubbens medlemmer samles, formanden afholder en tale og der er frokost og måske en tur på vandet.  DFfR henstiller til, at roklubber tænker nye måder at foretage markeringen.