wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Gode råd om skoleroning fra Tyskland

Jeg har været så heldig at mødes med Reinhart Grahn og høre om hvordan de arbejder med skoleroning i Schleswig-Holstein. Måske der var noget vi i RoBattle og i de danske roklubber kunne blive inspireret af?

Men hvem er Reinhart Grahn?

Reinhart Grahn er ansat som koordinator og idrætslærer på Lauenburgischen Gelehrtenschule, en særlig sportsskole (partnerskole i Leistungssports). Derudover har han følgende tillidshverv indenfor roningen:
– Forstander på Sport-Internat Ratzeburg,
– Akademileder for Ruderakademie Ratzeburg (under det tyske roforbund (DRV)),
– Formand for Roforbundet Schleswig-Holstein
– Medlem af bestyrelsen i det tyske roforbund (DRV) med ansvar for uddannelse, videnskab og forskning

De sidste tolv år har Reinhart stået for at undervise skolens 5. klasses elever i roning – udelukkende i sculler.

Og hvad siger Reinhart så?
Selvom der i Tyskland har været en mangeårig tradition for et tæt samarbejde mellem skoler og roklubber kræver det stadig hårdt arbejde og vedholdenhed at få eleverne som medlemmer i klubberne. Som han siger ”Det er lidt som Moder Teresa. Effekten kommer først meget senere.” Han understreger hvor vigtigt det er at give eleverne en god oplevelse, når de er i klubben ”Når man har en hel skoleklasse i klubben når man også ud til deres forældre, søskende og venner – så man skal give dem noget godt at tale om!”.

Reinharts bedste råd er:
– Eleverne skal møde nogle kompetente trænere og klubfolk som introducerer roning på en spændende måde
– Hvis lærerne får interesse for roning er de, de allerbedste ambassadører på skolen for sporten. *
– Samarbejd med andre klubber og øvrige partnere i lokalområdet. Det er altid win-win at samarbejde med andre i stedet for at lukke sig om sig selv.
– Tænk på skolesamarbejde som en markedsføringsaktivitet for roklubben, ikke som en rekrutteringsaktivitet. Det er en langsigtet investering i fremtiden.

* I Tyskland er roning en del af læreruddannelsen. Sådan er det desværre ikke i Danmark – endnu. Men DFfR tilbyder et 6 timers kursus til lærere, så de kan undervise deres elever i romaskine efter Attention… GO! undervisningsmaterialet.