wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
D. 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft og erstatter den nuværende persondatalov

DIF har i samarbejde med DGI lavet en vejledning, som fortæller mere om konsekvenserne for idrætsforeninger, når den nye persondataforordning træder i kraft.

Udpluk fra vejledningen:

”Når det drejer sig om selve muligheden for at behandle personoplysninger (indsamle, opbevare, anvende, videregive osv.) har forordningens bestemmelser i ret vid udstrækning samme indhold som de gældende regler i persondataloven fra 2000. Forordningen medfører derimod en skærpelse af nogle af de pligter, der følger med, når I behandler personoplysninger, f.eks. forpligtelser om dokumentation for, hvordan I behandler personoplysningerne, og om orientering af den registrerede.”

DFfRs Hovedbestyrelse deltager pt. i en kursusrække for specialforbund i DIF, med Advokatfirmaet Advodan. Omdrejningspunktet i kurserne er at ruste specialforbundene til den kommende ændring, og samtidig informere om de særlige forhold vedr. persondataforordningen.

Dette er et område som løbende opdateres, på nuværende tidspunkt henviser vi til den vejledning DIF har stillet til rådighed – denne kan hentes i højre side, samt findes via dette link.