wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
I denne uge var dele af bestyrelsen i Maribo Roklub samlet til møde med en konsulent fra DFfR. På dagsordenen var en snak om ungdomsarbejdet i roklubben.

Det er et ønske fra bestyrelsens side at der fremadrettet satses på ungdomsroning, som en del af klubbens faste tilbud. Morgen- og motionsroningen er velfungerende i roklubben, men nu ønsker bestyrelsen også at de unge i lokalområdet skal opleve glæden ved roning.

Roklubben har allerede et samarbejde med en lokal skole, hvor elever fra 6.-8. klasse kan vælge roning som tilvalgsfag. Her kommer eleverne på besøg i roklubben, hvor der er planlagt et forløb hele skoleåret, både inde og ude. Klubben manglede dog inspiration til, hvordan skolesamarbejdet kan udvides og bygges op omkring undervisningsforløbene Attention… Go!.

Derudover fik bestyrelsen og DFfRs konsulent en snak om, hvordan roklubben kan etablere en ungdomsafdeling, som en fast aktivitet for lokalområdets børn og unge. Der er en stor vilje og gejst for at få skabt et attraktivt fritidstilbud og klubben skal nu have lagt en strategi for deres rekrutteringsarbejde, bl.a. skolesamarbejde, samt en plan for hvordan de vil etablere en ungdomsafdeling.
DFfR er med på sidelinjen og rådgiver og sparer med roklubben. Derudover blev muligheden for et klubudviklingsforløb målrettet ungdomsindsatsen i Maribo Roklub præsenteret. Erfaringen er at flere roklubber har haft succes med at få etableret en ungdomsafdeling, som en del af et udviklingsforløb.