wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Det er et nyt koncept men modtagelsen har været mere positiv end man havde turdet håbe på

Af Bianca Toftebjerg, [email protected]
Billeder: Peter Froskov

Weekenden d. 4.-5. august var der godt med liv på Horsens Fjord og omkring roklubben, DFfRs coastaludvalg afholdte nemlig coastalsamling med 20 deltagere.

Erfaringsudveksling og indflydelse på programmet

Coastalsamlingen kan ikke sammenlignes med et kursus, selvom de fleste deltagere nok er kommet hjem med nye erfaringer. Selve formålet med samlingen var at komme ud og få roet noget coastal, og det blev der i den grad også tid til. På samlingen var der 10 coastalbåde til rådighed, så deltagerne havde mulighed for at ro 4x+ 2x og single og da erfaringsniveauet var bredt, gav det en god dynamik.

Der var lagt en bane ud på Horsens Fjord, hvor deltagerne kunne ro i sikre omgivelser. Samlingens tovholdere var med ude bl.a. i motorbåd for at holde øje og for efterfølgende at kunne give gode råd til roerne.

Deltagerne fik mulighed for at teste teknikker af, og efterfølgende snakke om deres oplevelser med hinanden. Desuden var der også god tid til erfaringsudveksling, og snakke om ’hvad gør I?’ og ’hvad gør vi’.

Der var ikke sammensat et stringent program for samlingen, hvilket betød at deltagerne selv kunne komme med forslag og ønsker til de emner som der blev drøftet på samlingen.

De 20 deltagere kom fra syv forskellige klubber, og med hver deres coastal baggrund. Nogen var helt nye i bådtypen, mens andre var mere hjemmevant.

Niels Iversen, som er med i coastaludvalget og også var en af de fire tovholdere på samlingen, beretter om en samling der uden tvivl har været en stor succes. Både for deltagere og arrangører:

”Sjældent har jeg oplevet et sådant arrangement. Det var 20 100% engagerede deltagere, som var positive, åbne og parate til både at lære og lære fra sig. Vi mødte deltagerne på det niveau de var på, og det gav stor forskellighed. Nogle havde kun roet få kilometer i coastal inden samlingen, mens andre havde roet en hel del. Og det gjorde at perspektivet på det vi gennemgik, blev meget bredt.”

Igen til næste år

I coastaludvalget glæder man sig over at samlingen fik så stor tilslutning, på trods af den lidt korte varsel.

Og allerede nu ligger det fast, at der til næste år vil blive minimum to samlinger, arrangeret af coastaludvalget. Den ene med samme fremgangsmetode som i Horsens, mens den anden bliver mere kaproningsorienteret.