wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Kolding lagde farvand til en god weekend i coastalroningens tegn, hvor der var fokus på både teknik og udvikling

Tekst & billeder Peter Froskov, formand, DFfRs Coastaludvalg

DFfR’s Coastaludvalg arrangerede i samarbejde med Kolding Coastalcenter, en weekend for coastalroere med fokus på teknik til: bølgeroning, bedre samarbejde og mere fart i båden.

16 roere fra klubber på tværs af landet var i weekenden d. 22.-23. april kvalificeret træningsvejledning, og enkle konkrete værktøjer, som de kan arbejde videre med hjemme i klubben.

Deltagerne var energiske og der blev debatteret om et hav af forskellige værktøjer og træning i coastal. Weekendens camp afsluttede med spørgsmål fra deltagerne som “hvornår mødes vi igen?”, “hvad er næste skridt?” – og deltagernes glade (og lidt trætte) smil.

En weekend fuld af energi og fokus på at få (endnu) mere ud af roning i coastalbåd, betyder at DFfRs coastaludvalg ser ind i, hvordan vi kan etablere netværk mellem deltagerne og “putte mere på” sammen – og på hvordan endnu flere kan få glæde af at mødes til Coastal Camp’s fremadrettet – i et bredere coastalnetværk under overskriften ’Sammen udvikler vi bedst Coastalroning Danmark’.

  • Kontakt:
    Lennart Mikkelsen Vestergaard
    Udviklings- og projektkonsulent
    Tlf.: +45 41 57 16 42