wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Anne Meisner har valgt at forlade rosporten.

Efter knap tre år i stolen som DFfR´s sekretariatsleder har Anne Meisner valgt at opsige sin stilling.
Anne føler sig udfordret på samspillet mellem den politiske ledelse og hendes eget råderum som leder for Rosportens Hus og har nu besluttet, at hendes tid skal bruges på noget andet. Anne har grundet uafholdt ferie haft sidste arbejdsdag d 28/2, men det er aftalt med bestyrelsen at Anne vil håndtere en række uafsluttede sager inden formel fratrædelse d. 31/3.

DFfR´s bestyrelsen takker Anne for et godt samarbejde og bestyrelsen ønsker Anne held og lykke fremover.

På HB’s vegne Henning Bay
kl. 21:20