wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
En forsigtig kontrolleret og forsvarlig sæsonstart giver mulighed for udendørs roning i alle roklubber. Det er roklubbernes bestyrelse som har ansvaret for, hvordan dette kan ske og som skal give tilladelse til roning på vand. Indendørs aktiviteter, herunder brug af klubhuse til sociale aktiviteter, er fortsat ikke muligt. Omklædningsrum skal fortsat være lukkede.

DFfR har besluttet at tilpasse anbefalingerne til roklubberne om, hvordan de bør forholde sig under corona situationen. Det sker både i lyset af den seneste udmelding fra DIF, der åbner op for at danskerne kan dyrke udendørs idræt op til 10 personer med 2 meters afstand mellem personerne. DIF fastholder kravet om social distance (2M), da Sundhedsstyrelsen har dette med i deres vejledning til DIF. I rosporten kan vi IKKE indfri dette afstandskrav, da der kun er mellem 1,07-1,40 m meter mellem roerne/styrmanden afhængig af bådtypen. Det skønnes dog, at anbefalingen om at 2 meters afstand er forsvarlig at fravige under roning på åbent vand i mindre både.

På den baggrund kan DFfR’s hovedbestyrelses derfor kun anbefale, at roklubber i begrænset omfang kan sende deres medlemmer på vandet fra den 21. april. Det gælder følgende bådtyper:

 • Singlesculler
 • Dobbeltsculler (fast makker eller familie)
 • To års inrigger (faste makkere eller familie)
 • Coastalbåde (C1 og C2) og kajakker (K1 og K2) – (faste makkere eller familie i bådtyper med mere end én roer)
 • GIG med op til 3 personer (faste makkere eller familie).

Denne anbefalinger gælder i første omgang frem til og med 10. Maj 2020.

Det er i alle tilfælde den enkelte klubbestyrelse, der bestemmer om der må roes og i hvilke bådtyper, der må roes i.
Det kræver desuden, at de respektive klubbers medlemmer og bestyrelser fortsat tager situationen med alvor og efterlever myndighedernes anvisninger. For klubber, der har til huse i en kommunal ejet bygning, skal kommunens retningslinjer overholdes.

Myndighedernes generelle anbefalinger er:

 • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre
 • Ingen deltager mod egen vilje
 • Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.
 • Hvis man har været syg skal man følge myndighedernes råd for, hvornår man kan komme i klubben igen.
 • Ældre og eller sårbare medlemmer skal vi være særlige opmærksomme på og passe på. Derfor opfordres alle roere til selv at vurdere, hvordan man kan passe på sig selv og andre.
 • Overhold anbefalinger for social distance, hygiejne og hoste/nyse etik.
 • Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra og bader hjemme.
 • Er klubbens bestyrelse i tvivl om, hvad der er optimalt i særlige situationer opfordres klubbestyrelser til at benytte et forsigtighedsprincip.

Roning på vand

Der kan trænes igen under kontrollerede forhold. Den enkelte roklubs ledelse sørger for at organisere aktiviteterne i henhold til myndighedernes anbefalinger og i forhold til de rammer som angives:

 • Der kan trænes i små og faste grupperinger. Man bør prioritere faste ropartnere.
  DFfR anbefaler faste grupperinger a op til 3 personer.
 • Man bør anvende forskudt træningstid.
 • Der må kun være få personer i bådhallen og på bådebroen på samme tid.
 • Man bør møde op omklædt og bade hjemme for at undgå smittespredning.
 • Man holder afstand til hinanden i henhold til myndighedernes påbud.
 • Man forsamles ikke i grupper på 10 eller derover i henhold til myndighedernes påbud.
 • Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen. Brug IKKE brun sæbe eller håndsæbe. Brug opvaskemiddel som er fedtopløselig. Husk desuden at rengøre rengøringsredskaber. Se DFfR´s video om god håndhygiejne til inspiration.
 • Der er adgang til afspritning eller/ og håndvask med sæbe i bådhallen i henhold til myndighedernes påbud.
 • Klubredningsveste skal så vidt muligt benyttes af én person medmindre den rengøres (afvaskes med sæbevand) efter brug.
 • Enhver har eget ansvar for at begrænse muligheden for smittespredning.
 • Lokale og begrænsede konkurrenceaktiviteter i mindre format kan håndteres, såfremt de nævnte forhold ovenfor kan fastholdes. Hvis tvivl kan det lokale politimyndighed kontaktes.
 • Vær opmærksom på alle berøringspunkter i bådehallen, dørhåndtag, keyboard for udskrivning af både mv. Afsprit berøringsflader.
 • Vær opmærksom på, at nogle kommuner fortsat kræver, at deres bygninger forbliver helt lukkede.

Roning indendørs fortsat ikke muligt

Myndighederne har fortsat IKKE åbnet for indendørs idrætsaktiviteter. DFfRs hovedbestyrelse anbefaler, at alle Roklubber fortsat respekterer dette. Således er indendørs ergometerroning eller anden form for indendørs træning fortsat IKKE er muligt.
DFfR anbefaler også generelt at holde toiletter, bad og omklædningsrum lukkede. Hvis det af lokale årsager er nødvendigt at holde toiletter åbne, kræver det grundig og hyppig rengøring samt rigelig sæbe og håndsprit.

Ergometerroning kan foregå udendørs med god afstand mellem ro-ergometrene i små og faste grupperinger. Man bør prioritere faste ropartnere. DFfR anbefaler faste grupperinger a op til 3 personer.

Husk at spritte maskinen af før brug. Ergometeret rengøres grundigt med sæbevand samt sprittes af efter brug.

Hvornår gælder retningslinjerne fra?

Roning i den enkelte klub er først mulig, når klubbens bestyrelse har godkendt, at der kan åbnes for udendørs roning på baggrund af ovenstående anbefalinger. Det er således den enkelte bestyrelse, der skal give tilladelse til roning og er ansvarlig for overholdelse af myndighedernes anbefalinger.
DFfRs corona task force samt Hovedbestyrelse følger situationen tæt og orientere, når vi ser mulighed for at anbefale yderligere aktivitet.
Idrætten udgør samlet set en meget stor del af aktiviteten i samfundet. Derfor er det vigtigt, at også roklubber holder sig til de nævnte begrænsninger. I modsat fald risikerer vi en hurtig modreaktion og nedlukning.

Vi tilstræber hele tiden at holde hjemmesiden www.roning.dk opdateret med seneste nyt om cortonasituationen.

Video: Sådan skal I rengøre båden efter roturen, for at undgå smittespredning
Se video vejledning her