wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Skal du og dit rohold til Sverige i 2024 på en 'gør det selv tur'?

Det har vist sig at være en rigtig god ide for DFfRs Tur- & Motion at udstationere to både ved Dals-Dalslands-kanalen i Sverige, nu igennem to sæsoner, og vi er glade for at komme fortælle, at der bliver en ny, tredje sæson med denne mulighed!

Bådene er placeret på Dalslands Camping- & Kanotcentral i udkanten af byen Bengtsfors – et godt udgangspunkt for ture, hvad enten de besøgende rohold vil bo fast på campingpladsen eller bevæge sig omkring i det mere end 250 kvkm store sø- og kanalområde, der er forbundet af hele 31 sluser.
I 2023 har de to både været udlejet i 14-15 uger – og slet ikke ligget stille – og vi har fra stort set alle hold hørt, at de har haft en herlig og fantastisk flot rotur med gode oplevelser, blandet vejr med en del regn, men dog overvejende godt, meget forskellige overnatninger i området – og kun få uheld!

Vi har også allerede igennem sæson 2023 haft rigtig mange forespørgsler om, hvorvidt bådene ville være til disposition til næste sommer – og vi har hver gang svaret, at dette afhang helt af, OM bådene kunne holde til den belastning det er at være næsten konstant i brug gennem de 12-13 uger, som slusesæsonen på Dalslandskanalen varer – og dette kunne vi altså først konstatere ”efter lukketid”. Det ER jo lidt et sats sådan at parkere bådene langt væk uden det ”tilsyn”, som de udstationerede både i Danmark har efter hver eneste udlejning – men vi gjorde det, fordi vi stolede på, at de klubber der deltog, ville behandle bådene så godt, at også de sidste kunne få gode oplevelser – uden væsentlige problemer!

TAK for dét til jer, der var de første – og tak også til alle dette års andre brugere for jeres gode tilbagemeldinger om bådene og farvandet! Det eneste vi har manglet er faktisk en rigtig god beretning eller to om dette års ture her på roning.dk – til inspiration for de næste! (flere har lovet det – det kan godt nås endnu ).
Heldigvis er 2023 gået godt! Selvfølgelig var der slid på materiellet, enkelte mindre uheld samt brug for udskiftning og vedligehold af diverse dele. Dette har kostet nogle kroner, men det har alt sammen kunnet ordnes på stedet, så det endnu en gang har været muligt at få de to både i ”vinterkvarter” på campingpladsen – og dermed undgå en dyr trailertransport mellem Danmark og Sverige. Efter en klargøringstur derop først i maj 2024 vil bådene være tip-top klar til endnu en ny sæson!

Derfor åbnes der nu – fra søndag den 8. oktober 2023 – for udlejning af bådene som følger:
De to både udlejes fra uge 23 til og med uge 34 på ugebasis – og ”vores uger” går fra søndag morgen til lørdag aften, Uge 23 starter altså i 2024 med søndag den 2. juni – og prisen er i 2024: kr. 1.500 pr. båd pr. uge. Der må desværre tages et lille forbehold allerede her, fordi det ikke er muligt endnu at få nu at få præcise åbningstider for sluserne til næste år – dette besluttes først i december, men vi satser på, at det kommer til at svare til 2023! For benyttelsen af bådene er der udarbejdet et regelsæt, svarende i videst muligt omfang til det, der gælder for udstationerede både i Danmark, herunder afbestillingsregler, rengøring, overlevering til de næste og andre oplysninger. Disse regler finder I på roning.dk

EKSTRATILBUD:
Flere har han ad vejen spurgt på kortere udlejninger, så da vi jo har aftalt med campingpladsen, at bådene skal ud af deres ”vinterhi” og klargøres senest omkring den 15. maj, vil vi igen i 2024 give mulighed for kortere udlejninger, f.x. tre eller fire dage i sidste halvdel af maj måned – og også i resten af august og en smule ind i september, hvor det så IKKE er muligt at benytte sig af sluserne.

Vi har nemlig erfaret, at der er rigeligt med gode muligheder på de nærmeste søer for mindst tre-fire fine dagsture ud fra campingpladsen, hvor man så kan vælge enten telt- eller hytteovernatning – eller endda snuppe en shelterovernatning på en af de små primitive pladser langs med Lelång søen. Disse ”slusefri” udlejninger betales med samme pris som de udstationerede både i DK: kr. 165 pr. døgn pr. båd, dvs. kr. 495 for 3 rodage eller kr. 660 for 4 rodage. Vi prøver igen med frit valg af dage, men forbeholder os retten til at spørge jer om mulighed for at rykke en enkelt dag for at få ”kabalen” til at gå op!
Bådene ansøges på samme måde som de udstationerede både i Danmark – via den elektroniske bookingformular på roning.dk – ovenstående direkte link kan benyttes. Ligesom for bådene i Danmark vil det være på ”Først til mølle”-basis, så når I udfylder jeres bestilling er det klogt lige at give den person fra jeres klubbestyrelse, som I anfører øverst på formularen (typisk formand eller langtursrochef – og husk: der må ikke være navnesammenfald mellem denne person og de, der lejer bådene) – et praj om, at den pågældende gerne må være hurtig med at videreekspedere bestillin-gen! Der kunne godt gå hen og blive run på nogle af ugerne, så I er også velkomne til under be-mærkninger at skrive et eventuelt alternativt ønske, hvis jeres første ønske allerede skulle være optaget.
Når det ligger helt fast, hvilke klubber/hold der får chan-cen for at bruge bådene i sommeren 2024, udsender vi dels en oversigt, dels en hel del forskelligt informations-materiale, vi har samlet sammen – til inspiration for jer. Denne udsendelse modtager I umiddelbart efter nytår, sammen med selve den formelle bekræftelse på jeres lejemål.
Det er jo selvfølgelig en ”gør-det-selv tur” I her skal for-berede, men på den anden side er der vel ikke grund til at ”starte med Adam og Eva” hver gang – hvis man KAN bruge nogle af andres erfaringer?
Skulle I have spørgsmål i forbindelse med lejemålet, er I altid velkomne til at ringe og snakke med én af os (telefonnumre herunder!).
Vi glæder os til at høre fra rigtig mange – og ser frem til endnu en god sæson for danske roere i det smukke svenske område.
GØR DET SELV TURE I DALSLAND sorterer under DFfR Tur- & Motion og DFfRs udstationerede både.
Kontaktpersoner er:
Lise og Allan Pedersen, Aalborg tlf. +45 28904970 / +45 5035 0231 [email protected][email protected]