wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Den 7. april 2017 blev vinderen af arkitektkonkurrencen afsløret og Fonden Danmarks Rostadion kan derfor byde et stærkt team bestående af AART Architects som sammen med Elkiær + Ebbesskov Arkitekter, LIW Planning og Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører, velkommen om bord til den spændende opgave at tegne Danmarks nye rostadion ved Bagsværd Sø.

AART Architects vinder sammen med Elkiær + Ebbeskov Arkitekter, LIW Planning og Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører arkitektkonkurrencen om at tegne Danmarks nye, nationale rostadion ved Bagsværd Sø. Det nye rostadion, som koster 100 mio. kr. forventes færdigt i 2020 og bliver dermed klar til at lægge baner til store, internationale regattaer, bl.a. VM i kano og kajak i sprint i 2021, som Danmark netop har fået tildelt værtskabet for.

Danmark skal have et nyt nationalt rostadion ved Bagsværd sø, da det gamle rostadion ikke længere lever op til nutidens krav. Nu har et enigt bedømmelsesudvalg netop kåret vinderne af arkitektkonkurrencen om, hvem der skal tegne det nye stadion. Vinderen er AART Architects som sammen med Elkiær + Ebbeskov Arkitekter, LIW Planning og Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører har udarbejdet et projekt, der omfatter forslag til udformning af et nyt rocenter, nyt dommertårn med multifunktionel stueetage og tribune samt nyt start- og målområde.

Moderne rostadion i respekt for naturen

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø er Danmarks nationalstadion for roning, kano- og kajaksporten og i dagligdagen hjemsted for de mange ro- kano- og kajakklubber i Københavnsområdet og den nationale elite. Med det nye rostadion får de danske roere træningsfaciliteter i verdensklasse, der kan understøtte og videreudvikle Team Danmarks arbejde med topatleterne inden for roning, kano og kajak. Samtidig bliver det et rostadion, der på en ny og inspirerende måde skaber et grønt kvalitetsløft i respekt for områdets smukke natur til glæde og gavn for motionister og den almindelige borger, som færdes i det fredede naturområde omkring Bagsværd Sø.

Ny forbindelser mellem skov og sø
Det vindende forslag skaber nye forbindelser mellem skoven og søen. Det nye rocenter ligger som en ny villa på søens bred, hvor det føjer sig naturligt til naboerne og områdets historiske villaer. Det placeres mellem skovens lodrette udtryk og søens vandrette flade. Stien rundt om søen er integreret i projektet og bevæger sig gennem en række landskabsrum, som naturligt leder brugerne igennem et oplevelsesrigt forløb, der inspirerer til leg, bevægelse og træning og inviterer til møder mellem de forskellige brugergrupper i området.

– Vinderforslaget udviser en god indlevelsesevne i målgruppernes behov. Samtidig formår det ydmygt at tilpasse sig stedet i en forståelse af, at det er den skønne natur i området, der er den egentlige attraktion snarere end et ikonisk byggeri. Der er ingen tvivl om, at vi med vinderforslaget har valgt den rigtige retning for projektet. Derfor glæder vi os også til at skulle videreudvikle netop dette projekt i samarbejde med det team, der står bag det, udtaler Erik Jæger, der som formand for både Fonden Danmarks Rostadion og bedømmelseskomitéen, har været med til at vælge vinderprojektet.

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø og Gladsaxe Kommune er bygherrer på det samlede projekt med Rambøll Danmark A/S som bygherrerådgivere. Bag projektet står desuden Team Danmark, København og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Projektet støttes økonomisk af A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med på 50 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden støtter arkitektkonkurrencen og forventes også at støtte selve projektet. Det nye nationale rostadion forventes at stå færdigt i begyndelsen af 2020 og med en vinder af arkitektkonkurrencen kan projektet nu for alvor begynde at tage form.

Citater fra samarbejdspartnerne:

Karin Søjberg Holst (S), borgmester, Gladsaxe Kommune

– Jeg er utrolig stolt over, at vi i Gladsaxe Kommune er så privilegerede at være hjemsted for noget så unikt som Danmarks Nationale Rostadion. Og jeg glæder mig meget til at opleve dette flotte projekt udvikle sig og tage form til gavn og glæde for os alle.

Frank Jensen (S), overborgmester, Københavns Kommune og formand for Team Danmark

“Roning, kano og kajak er idrætsgrene, hvor Danmark er blandt de bedste i verden. I dag fejrer vi en stor milepæl i et fælles og mangeårigt ønske om nye, unikke faciliteter til både breddeidrætten og elitemiljøet her ved Bagsværd Sø. Det er et flot projekt, som rækker ud til hele hovedstadsregionen.”

Carl Christian Ebbesen (DF), kultur- og fritidsborgmester, Københavns Kommune og formand for bestyrelsen i Lokale og Anlægsfonden
”Det bliver fantastisk. Jeg ved fra min bror Eskilds mange år i ’Guldfireren’, hvad Bagsværd Rostadion har betydet for deres træning og muligheder for at vinde medaljer. Nu får nye generationer af roere endnu bedre forhold. Det kan kun give flere medaljer”.

Direktør Henrik Tvarnø, AP Møller Fonden
Med vinderforslaget får dansk rosport de bedst tænkelige rammer i balance med det naturskønne sølandskab. Med Fondens bevilling på 50 mio til selve rocentret understøttes både det uformelle klubliv og elitens muligheder for at forberede sig til nye toppræstationer.

Direktør Lone Hansen, Team Danmark
”Udviklingen af Danmarks Rostadion er et fantastisk projekt for dansk eliteidræt. Der er et unikt elitemiljø på Bagsværd Sø, som mange nationer misunder os. Det er et elitemiljø, som med vinder projektet får nogle faciliteter, der giver gode muligheder for at fastholde Danmark om en kajak-
og ro­nation i verdensklasse,” siger Team Danmarks direktør Lone Hansen.

Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden
”I Lokale og Anlægsfonden ser vi med stor forventning frem til, at det dygtige arkitektteam forløser den svære opgave, der rummer et rostadion med stærk respekt for de naturlige omgivelser, gode træningsfaciliteter for eliten og især et mødested i hverdagen for de mange nye aktive motionister og idrætsudøvere i naturen”.

Sofia Osmani (K), borgmester, Lyngby-Taarbæk Kommune

”Vi er glade for at være en del af Danmarks Nationale Rostadion. Hver dag benytter mange af vores roere, både professionelle og motionister, Bagsværd Sø. Ligesom stierne og området rundt om søen med bl.a. kunsthallen Sophienholm er et yndet udflugtsmål for folk i alle aldre”.

 

Fakta om det nye nationale rostadion

 • I november 15 stiftede Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk kommuner sammen med Team Danmark ’Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø’. Fondens formål er at stå for nybygning af det nationale stadion ved Bagsværd Sø og en rekreativ bearbejdning af hele det fredede naturområde, der binder anlægget sammen. Den rekreative bearbejdning af naturområdet foregår i et samarbejde med Gladsaxe Kommune.
 • ’Fonden Danmarks Rostadion’ modtager støtte til at gennemføre projektet fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 50 mio. kr. Lokale- og Anlægsfonden støtter arkitektkonkurrencen og forventes også at støtte selve projektet. Herudover bidrager København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner økonomisk til projektet, som Rambøll Danmark A/S er bygherrerådgivere for.
 • Arkitektkonkurrencen blev sat i gang i december måned 2016 og deltagerne afleverede deres konkurrenceforslag i marts 2017.
 • Opgaven har været at udarbejde en helhedsplan for to områder omkring Bagsværd Sø og som et væsentligt element i opgaven komme med bud på udformning af et nyt bygningsværk i form af et rocenter. Herudover omfatter opgradering af rostadion uddybning og forlængelse af banerne i søen samt nyt start- og målområde inklusive dommertårn og tribune. Foruden indarbejdelse af forholdsvis præcise krav til rosport faciliteterne efterspurgte opgaven også idéer til, hvordan multifunktionalitet til en bred målgruppe kunne samtænkes med rosportskravene på en ny og inspirerende måde, der giver plads til forskellige former for bevægelse og understøtter det unikke møde i området.

De fem teams, som deltog i konkurrencen

 • Fem teams har deltaget i konkurrencen, og de var udvalgt blandt 27 højt kvalificerede teams fra både ind- og udland som ansøgte om at deltage i konkurrence. De fem teams er:
 • AART Architects A/S med Elkiær + Ebbeskov Arkitekter ApS, LIW Planning ApS samt Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S
 • Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S med Møller & Grønborg A/S samt Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
 • BIG – Bjarke Ingels Group med Spektrum Arkitekter ApS samt Over Arup & Partners Danmark
 • CEBRA A/S med Opland Landskabsarkitekter ApS samt Oluf Jørgensen A/S
 • Entasis Arkitekter A/S med Julie Kierkegaard A/S Landskabsarkitekter MDL samt Balslev Rådgivende Ingeniører A/S

 

 • Alle fem forslag bliver efterfølgende udstillet på lokationer rundt om i ejerkommunerne.

Følg projektet på danmarksrostadion.dk

Arbejdet med at modernisere Danmarks Rostadion kan løbende følges på fondens hjemmeside: danmarksrostadion.dk