wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Tre klubber er med i opløbet. Du kan stemme på din favorit - afstemningsfeltet ligger nederst på siden

Til DFfR Award Night den 24. november 2018 skal prisen til Årets Initiativ uddeles. Prisens formål er at hædre en DFfR roklub, som har gjort en særlig indsats gennem et defineret initiativ målrettet eks. fastholdelse og rekruttering.

Afstemningsfeltet ligger nederst på siden. De tre nominerede roklubber er:

Assens Roklub – folk står i kø for at lære at ro inrigger

For et år siden var situationen i Assens Roklub den samme, som hos mange andre roklubber i provinsen. Det var op til flere år siden, de havde haft kaniner nok til at lave en egentlig ro-skole, mens medlemmerne i kajakafdelingen strømmede til. Klubben lod sig inspirere af al materialet fra DFfRs klubudviklingsforløb og kastede sig ud i at lave et målrettet ro-tilbud for folk voksne i august måned. Gennem tydelig kommunikation lykkedes det at skaffe 24 deltagere til ro-skolen, og 16 personer kom på venteliste.
Har vi instruktører nok? Det spørgsmål var bestyrelsen i Assens Roklub meget usikre på, men ved at spørge mange frivillige om lidt hjælp, fremfor få om meget, er det lykkedes at skaffe et godt alsidigt instruktørhold til opgaven.

I dag er 11 kaniner blevet til faste medlemmer i den vestfynske klub, som rummer 135 DFfR medlemmer heraf 95 roere og 40 ergometerroere så er medlemsfremgangen for aktive roere dog på ca. 12 %. Initiativet har udover en god medlemstilgang, givet god gejst i klubben og god opbakning. Ideen vil blive gentaget næste år og nu kommer opgaven så med at fastholde gejsten og rekruttere flere nye roere.

Nyborg Roklub –  investering i aktivitet

Roning skal være sjovt både på land og på vand. Og vi tør godt lave roning på en anden måde end man plejer. Det er mottoet i Nyborg Roklub, hvor rospinning i dag er blevet til et flagskib i klubben – året rundt. Træningslokalet er designet efter rospinning. Om vinteren er der fem aktive instruktører, der samlet tilbyder syv ugentlige ergometerspinningshold bl.a. puls/styrke hold, tekniktræning, fedtforbrænding og konditionstræning. Om sommeren fortsætter rospinning-holdene dog kun en gang om ugen sammen med et bredt udvalg af aktiviteter på land og vand.

En brand og stormflodsskade ramte roklubben i 2017, og pressede bestyrelsen ud i nytænkning med hensyn til bestyrelsens arbejdsopgaver, medlemspleje og medlemsinddragelse/-ansvar.
Efter et medlemsmøde blev mange af klubbens driftsopgaver forankret i diverse udvalg. Af disse udvalg har specielt ”Trivselsudvalget” været udslagsgivende. Her arrangeres tirsdags- og torsdagshygge, grillroningsaftener, fællesspisninger, julefrokost etc. og for nylig er yoga også kommet på programmet.
Flere og flere deltager i de sociale arrangementer med et bedre sammenhold til følge.
Uddelegering af klubbens driftsopgaver, med specielt de sociale arrangementer, er stærkt medvirkende til at fastholde interessen for roklubben. På sigt vil et godt klubliv rygtes og være medvirkende til en forhåbentlig øget rekruttering til roklubben.

Roforeningen KVIK – nytænker tekniktræning

”Teknik-Bootcamp” er det nye i Roforeningen KVIK. Og uanset hvilken bådtype du føler dig mest hjemme i, hvilken alder du har, og hvilket niveau du ror på, så kan du være med. Forløbet på ’bootcampen’ er tredelt og forløber over en halv dag. Første del er Ergometertekniktræning, anden del er Tekniktræning i bådene med en træner og tredje del er Tekniktræning i motionsrummet med en fysioterapeut.

Hele dagen afsluttes med en grillaften, hvor medlemmerne kan hygge sig sammen.

Det fede ved konceptet er, at alle kan være med. Det skaber ikke bare aktivitet i klubben, på tværs af interesser, det giver også et bedre og bredere sammenhold mellem motionister, kaproere, inriggerfolk, coastalfolk og nye roere.

Der er stor tilslutning til ”Teknik Bootcampen” blandt medlemmerne i KVIK, som både får finpudset deres teknik og et personligt program de kan bruge når de træner i motionsrummet. Samtidig så skaber det et bedre sammenhold i klubben og på den måde så fastholder det medlemmerne og deres interesse i rosporten.