wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Letvægtsfireren kan være i fare, når det kommer til OL-deltagelse i 2020

Af DRC Pressechef, Svend Bertil Frandsen

I marts kom det frem, at letvægtsfirerens dage som olympisk båd kan være talte efter OL i Rio , hvis det internationale roforbund, FISA, beslutter sig for, at droppe båden ved kommende OL.

FISA har fremlagt tre forskellige forslag, der alle peger på, at letvægtsfireren skal ryddes af det olympiske program. De nationale forbund kan ind til maj gøre indsigelser, hvorefter FISA vil diskutere det med IOC, inden en ekstraordinær generalforsamling til februar 2017 skal træffe en endelig beslutning.

Det er ud fra tre parametre opstillet af IOC, at FISA har konstrueret de tre ændringsforslag:

1) Kønsbalance

Man ønsker, at der skal være lige mange mænd og kvinder i de individuelle sportsgrene. Ved OL i Rio er der otte bådklasser repræsenteret hos mændene, mens der er seks på programmet for kvinderne.

2) Universality

Roning skal være repræsenteret på alle kontinenter og samtidig undersøger man den enkelte konkurrencers berettigelse på IOC programmet i forhold til TV-ratings, hvordan man appellerer til ungdommen, etc..

3) Det samlede budget

For at danne en ”fælles front” mod FISA´s forslag afholder Nordisk Roforbund 16.april et ekstraordinært møde for at diskutere, hvorvidt man kan etablere en fælles holdning til FISAs forslag og hvorvidt der kan laves alternative forslag med det formål at sikre kønsbalance, universality og samtidig bevare letvægtsroning og i særdeleshed LM4- på OL programmet.

Skulle det lykkes, at nå til enighed de nordiske nationer i mellem bl.a med et forslag om, at skabe en letvægtfirer for kvinder på det olympiske program, har man taget et vigtigt skridt i forsøget på sikre letvægtsfirerens fremtid ved OL.