wave Created with Sketch.
DFfR interessenetværk Jysk Maraton består af et mindre antal interesserede jyske roklubber, der alene har til formål at sikre og koordinere Jysk Maratons gennemførsel i jyske klubber, så længde der er ressourcer og interesse for at arrangere dette, og der registreres en interesse for at deltage i Jysk Maraton.

Interessenetværket Jysk Maraton skal primært fungere på basis af elektronisk kommunikation – der skal ved endelig nedsættelse af interessenetværket findes en tovholder, der får til opgave at samle, koordinere, ”sparke til netværket”, videresende og sikre kommunikation i netværket. Som baggrund for fastlæggelse af arrangementet, skal interessenetværket Jysk Maraton samarbejde og koordinere med langdistancekaproningsudvalget.

Medlemsklubber

Vejle Roklub
Lisbeth Johnsen lisbethj@elstauner.dk
Roklubben Ægir
Dorte Rothmann
formand@roklubben-aegir.dk
Aalborg Dame Roklub
Lise-Lotte Stisager lise-lotte@aalborgdameroklub.dk
Kolding Dame Roklub
Githa Gregersen githagregersen@stofanet.dk
Kolding Roklub
Jens Rasmussen jensras@stofanet.dk
Aarhus Roklub (tovholder)
Niels Iversen n.c.iversen@stofanet.dk

jmlogo

Hvad kræver det at være med?

Klubber, der er med i interessenetværket, skal ”stille” med en repræsentant samt kontakt info på denne. Interessenetværket bør have kontakt med andre marat(h)on arrangører, dette med udvikling af marat(h)on for øje.

Interessenetværket Jysk Maraton skal via kontakt til roklubber i Jylland, undersøge og aftale gennemførsel af arrangementet – dette således at der altid er aftaler for afvikling af arrangementet minimum 3 år frem i tiden, – de først kommende 2 års arrangementer skal være ”kalenderfast” og 3. års kommende arrangement kan være en ikke endelig bindende aftale.

Aftaler om kommende maratonarrangementer, skal være afklaret og fastlagt årligt senest ved afvikling af langdistancekaproningsudvalgsmødet i november måned.

En opgave for interessenetværket skal være at samle de nuværende og evt. kommende erfarings /evaluerings- og arrangørvejledninger, således at dette materiel kan indgå i fremtidens forberedelse og arbejde for planlægning og afvikling af Jysk Maraton i de enkelte arrangørklubber.

  • Kontakt:
    Tlf.:
    Mail: