wave Created with Sketch.
DFfR’s interessenetværk for coastal roning danner fundamentet for videndeling, udvikling, samarbejde og erfaringsudveksling. Interessenetværket er ikke et udvalg og har derfor heller ikke hverken en fast struktur eller tilknyttet økonomi. Interessenetværket er for alle roklubber, der har interesse for coastal roning.

Målet for interessenetværket er at skabe udvikling, ny aktivitet og være medvirkende til at implementere coastal roning bredt i dansk roning –inden for tur- og motionsroning, kaproning, uddannelse og andre aktiviteter – i forbundet og i de enkelte roklubber.

Interessenetværket er et aktivt værktøj for de klubber, der ønsker at bruge af de ressourcer, der findes i netværket. Sammen planlægger og koordinerer vi events og aktiviteter. Klubber, der søger information, viden og oplysninger kan hente hjælp i interessenetværket.

Der er ikke økonomiske bindinger eller andre forpligtelser for netværkets medlemmer i forbindelse med deltagelse i netværket. Der må påregnes egenbetaling i forbindelse med møder og andre aktiviteter.

DFfR’s interessentværk for coastalroning drives af DFfR’s coastaludvalg.