wave Created with Sketch.
DFfR og DKF ønsker at skabe bedre ro, kano og kajak faciliteter og en endnu bedre adgang til vand for den organiserede idræt.

Indsatser

DKF og DFfR ønsker at indgå i et tæt samarbejde for at styrke organiseret idræt på vand samt sikre miljøet. Der er stor synergi i et samarbejde, hvor fælles interesser til sikring af adgang til vand og udvikling af faciliteter er omdrejningspunktet. Vi ønsker, at der er ét talerør for specialforbundenes interesser og at sikre samarbejdet med organisationer og kommuner om tilgængeligheden til vand.
Set fra DFfR´s side er de eksisterende 2000 meter regattaanlæg udslidte, og de lokale regattaforeninger trænger til hjælp og støtte, så vi fortsat kan tilbyde konkurrencer både på bredde- og elite niveau. Desuden vil vi være en attraktiv samarbejdspartner for det internationale forbund, så vi kan løfte opgaven med afvikling af internationale regattaer i Danmark.

Etablering af en fælles facilitet- og miljøstabsfunktion svarende til et årsværk.
Stabsfunktionen drives af de to forbund.
Daglig ledelse udføres af de administrative ledere, mens stabsfunktionen bliver politisk ledet af bestyrelserne og støttet af en fælles arbejdsgruppe. Stabsfunktionen arbejder fokuseret med opgaverne i de to resultatmål, herunder kompetenceløft, synlighed, kortlægning, planlægning, lobby virksomhed, rådgivning og bistand – alt sammen på facilitets- og miljøområdet.

Mål 1

På baggrund af en analyse skal der udarbejdes en fælles strategi på facilitetsområdet. Vi ønsker, at der genoprettes eller etableres mindst én 2000m facilitet på nationalt niveau, og mindst 4 lokale støttepunkter, der kan understøtte organiserede og selvorganiserede idrætsudøvere.

Aktiviteter

 • Behovsafdækning
 • Etablering af arbejdsgrupper med lokale, der støttes af ansatte

Mål 2

Styrkelse af forbundenes natur- og miljøpolitiske arbejde og samarbejde i de områder, hvor adgangen til vand er, eller kan blive, truet og/eller, hvor der er et stort aktivitets- potentiale. Samarbejde med klubber og interesseorganisationer. Skabe struktur om arbejdet med de engagerede frivillige.

Årlige aktiviteter

 • DIF’s miljønetværk
 • Årlige miljøseminar
 • Høringssvar til kommunerne på miljø og plansager
 • Medlemsundersøgelse om miljøarbejde
 • Kortlægning og styrkelse af netværk
 • Kommunikationsplan
 • Arbejdsgruppe vedr. havplan.

Frivillige i styregruppen 

 • Miljøudvalget
 • Facilitetsmedarbejder

HB-medlem i styregruppen 

 • NN