wave Created with Sketch.
DFfR ønsker at styrke og påvirke vores internationale interesser.

Indsatser

I Danmark kan vi glæde os over, at vi har mange kvinder i toppen af dansk roning, hvilket kan bruges som forbillede i international sammenhæng. I FISA er DFfR kendt og respekteret for at have en faglig høj international standard for uddannelse af dommere, og vi agter at benytte denne position i det politiske arbejde for at få indflydelse i FISA.

 • Karriereplan for kandidaterne samt deltagelse i internationale politiske møder med den hensigt at påvirke den internationale idrætspolitiske dagsorden, som har betydning for dansk roning.
 • Opbygning og uddannelse af en kompetent og erfaren international dommerstand.
 • Danske dommere til internationale regattaer med henblik på at få dem etableret blandt den internationale dommerstab.

Mål 1

Udvikling og forberedelse af 3 kandidater, der er egnede til at indtræde i en FISA kommission med henblik på at sikre dansk ronings interesser og muligheder for at opnå en toppost i FISA.

Aktiviteter

 • Spotte kandidater
 • Udarbejde handleplan
 • Deltage i networking

Mål 2

Uddannelse af dommere, så vi får 1-3 nye dommere med international licens.

Årlige aktiviteter

 • Spotte kandidater
 • Udsende dem til internationale regattaer

Frivillige i styregruppen 

 • Lars Christoffersen (formand)

HB-medlem i styregruppen 

 • Henning Bay Nielsen (formand)
 • Marie Heide