wave Created with Sketch.
DFfR vil samle og styrke organisationen, så den afspejler og understøtter DFfR’s strategi, så eksekvering bliver optimal.

Indsatser

DFfR er meget afhængig af frivillige kræfter på forbunds- og klubniveau. Det kræver anerkendelse af og respekt for de frivillige på alle niveauer. Kortlægning af netværk og planlægning af møder. Etablering af ny organisation med henblik på understøttelse af strategiaftalen, således at der etableres 5 styregrupper, hvis opgave er at sikre politisk fokus på hvert spor. Der etableres udvalg under hver spor til afvikling af aktiviteter udbudt af DFfR. Vi skal have en proces, hvor vi arbejder os frem imod et tættere samarbejde imellem hovedbestyrelsen, udvalg og ansatte samt netværk og klubber. Kommunikationsstrategi og handlingsplan
udarbejdes.

Mål 1

Der afholdes møder i alle 10 ronetværk mindst én gang om året, hvor et bestyrelsesmedlem og en ansat er repræsenteret.

Aktiviteter

  • Kortlægning af netværk
  • Møder med netværk
  • IT platform til vidensdeling

Mål 2

DFfR vil etablere 5 strategiske styregrupper svarende til de 5 spor.

 

Årlige aktiviteter

  • Møder og aktiviteter mht. implementering, koordinering, samarbejde og vidensdeling.

Mål 2

5% mere kommunikation hvert år. Mål på sidevisninger, rækkevidde og antal følgere.

Aktiviteter

  • Kommunikationsstrategi og fokus på hjemmeside, Facebook m.m.

Frivillige i styregruppen 

  • Hanne Steffensen (formand)

HB-medlem i styregruppen 

  • NN