wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
DFfR mangler 39 donationer for at beholde afgiftsfritagelsen

Afgiftsfrie og fradragsberettigede donationer til alment velgørende formål i Dansk Forening for Rosport og i de enkelte roklubber kan være fortid, hvis ikke flere benytter sig af muligheden. DFfR mangler 39 donationer på mere end 200 kroner, før end de kan bevare afgiftsfritagelsen hos SKAT.

Af Gustav Højmark-Jensen.

Mindst 100 donationer af minimum 200 kroner skal finde vej til Dansk Forening for Rosport inden den 31. december, hvis ikke de skal miste muligheden for at modtage donationer og arv til almenvelgørende formål, uden at skulle betale afgift til SKAT. Indtil nu har 61 givere benyttet ordningen, men der mangler fortsat 39 donationer på minimum 200 kroner, hvis den fradragsberettigede gavegiro-ordning i DFfR skal eksistere næste år.

Ifølge sekretariatsleder i Dansk Forening for Rosport, Anne Meisner, ville det være ærgerligt både for DFfR, men især også for de mange roklubber, der hvert år kan føre nye tiltag ud i livet som følge af de ekstra penge de får tilført:

“Det ville være rigtig ærgerligt hvis vi mistede vores afgiftsfritagelse, især for klubberne, der vil komme til at gå glip af en stor del af de penge, de ellers ville kunne have brugt på at skabe et bedre klubmiljø med nye spændende aktiviteter. Det vil også medføre langt mere arbejde for klubberne, hvis de for eksempel modtager en arv. Så ville de selv skulle ansøge om afgiftfritagelse hos SKAT”.

Anne Meisner påpeger også, at det ville være ærgerligt for selve forbundet:

“Hvert år genereres der midler gennem denne ordning, midler der er fritaget for moms, og som derfor har langt større værdi end ellers. Midler som vi kan bruge på at lave aktiviteter, der kommer alle forbundets medlemmer til gode. Derfor håber jeg, at vi hurtigt får lukket hullet på de 39 donationer som vi mangler, så vi fortsat kan beholde ordningen i det nye år”.

I korte træk:

Dansk Forening for Rosport er godkendt af SKAT til ikke at skulle betale moms og afgifter af de beløb de modtager fra donationer. Den godkendelse er nu i fare, og hvis ikke vi når op på 100 brugere inden den 31. december. Der mangler 39 donationer på minimum 200 kroner, så hvis du har lyst til at bevare ordningen, og dermed sikrer muligheden for, at din egen klub fortsat kan modtage afgiftsfri donationer, så kan du benytte gavegiro-ordningen som beskrevet i linket til højre. Informationer om dette finder du nederst i artiklen, der er også er henvist til, til venstre.Yderligere spørgsmål til gavegiro-ordningen kan stilles til sekretariatet i Dansk Forening for Rosport.