wave Created with Sketch.
Dansk forening for Rosport og TRYG tilbyder en kollektive transportforsikring. Nu kan du lave en transportforsikring, der dækker alle transporter i et helt år.

Beregning af præmien
Du skal angive værdien på den dyreste transport du forventer at lave på et år. Præmien beregnes som en procentsats af den højeste værdi, der transporteres på et år. Den nye transportforsikring laves på særskilt police til hver klub, som også betaler direkte til Tryg. Selvrisiko på alle skader er 1.500 kr.

Eksempel 1
En klub har 7 transporter i Danmark på et år. Den største transport er på 55.000 i værdi. Den årlige præmie vil være 1% af 55.000 = 550 kr, men da der er en min. Præmie på 1.500 kr. er det denne der gælder.

Eksempel 2
En klub har 2 transporter i Danmark på et år. Den største transport er på 180.000 og den anden på 20.000 kr. Præmien vil være 1% af 180.000 = 1.800 kr. Præmien er fast og der foretages ikke regulering.

Dækning i udlandet
Transportforsikringen dækker i hele Europa. Ikke oversøiske transporter.

Nyværdi eller anslået værdi?
Det er bådenes genanskaffelses pris excl. moms, altså hvad koster en tilsvarende båd i tilsvarende stand og med tilsvarende alder. Dog uden moms.

Selvrisikoen
Selvrisikoen er kr. 1500,- uanset hvor stort et beløb du forsikrer for.

Anmeldelse af transporten
Der er ingen anmeldelsespligt. Din klub skal kun tegne en transportforsikring 1 gang om året, og oplyse værdien af den dyreste båd transport i den forestående sæson. Heraf betales der en 1% i præmie til Tryg forsikring.

Du må køre et ubegrænset antal gange i løbet ad en sæson, og du skal ikke anmelde de enkelte transporter.

Hvad hvis vi kører med flere/færre både end angivet?
Hvis du kører med flere både, og dermed en dyrere last, så er du underforsikret, og der ydes kun forholdsmæssig erstatning. Ex. du har opgivet værdi på 100.000, men der er værdier for 200.000, så får du kun halv erstatning af det skaderamte.

Hvis du kører med færre både, og dermed en billigere last, så er du overforsikret og har sat penge til. Du får ikke pengene retur.

Dækker forsikringen hvis vi kører sammen med en anden roklub, og benytter deres trailer?
Og hvad hvis den anden klub er forsikret i et andet forsikringsselskab?
To klubber må gerne køre sammen, og TRYG´s transportforsikring vil dække skaderne på de både som er forsikret via “Tryg ordningen”. Dog skal man gøre opmærksom på at man ønsker at benytte sig af samkørsel, når man tegner forsikringen hos TRYG.

Samkørsel – må vi det?
Svaret er klar JA. Klubber må gerne dele pladsen på en trailer. Der er ikke nogle bindinger om, at bilen og traileren skal være omfattet af en Tryg transportforsikring.

Sagt med andre ord – hvis din klub har en Tryg transportforsikring og I lægger én båd på en anden roklubs bådtrailer – så er I fortsat omfattet af jeres egen transportforsikringsaftale.

Oplysningspligten er fjernet fra klubberne. Nu er det indbygget i alle policer, at det er tilladt at samkøre – også hvis det er en vognmand, der laver transporten.

Hvad hvis bådene eller årerne bliver stjålet?
Både og årer er forsikret mod tyveri hvis de er fastlåst til traileren med en wire og lås i skafor klasse rød.

Hele traileren skal være forsynet med en trailer lock forsygnet med en lås i skafor klasse rød.

Ved hjemkomst fra stævner eller anden aktivitet dækkes tyveri max. 8 timer fra hjemkomst.

Lås i skafor klasse rød: er en Skafor-godkendt sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være sikker ved gennembrydnings/oplukningsforsøg.

Skal bådene være aflåst under transporten?
Nej. Først når traileren efterlades på bådepladsen skal den være forsynet med trailer lock og bådene skal være aflåst med en wire og en klasse rød lås.

Er private både også dækket af forsikringen?
Svaret er JA. Private både, der er hjemhørende i en klub med en Tryg transportforsikringsaftale, vil også være omfattet af klubbens transportforsikring.

 • Tegn en transportforsikring
  Hent blanketten her
 • Kontakt:
  Chef for Rosportens Hus
  VAKANT: Chef for Rosportens Hus
  Tlf.:
  Mail: