wave Created with Sketch.
Sikkerhed i en maritim idræt som roning handler først og fremmest om adfærd og holdninger. Det er de enkelte roere, der skal tage vare på deres egen og andres sikkerhed gennem en fornuftig opførsel, ofte kaldet ”godt sømandsskab”. Dertil kommer selvfølgelig forskellige sikkerhedsforanstaltninger i materiellet og det sikkerhedsudstyr man medbringer.

Sikker roning afhænger naturligvis af, at at man opfører sig fornuftigt. Sikkerhed er et FÆLLES ansvar, hvor vi hver i sær bidrager med vores viden og erfaringer.
Roernes adfærd og holdninger bliver påvirket gennem den uddannelse de får i klubben, og de kurser de deltager i i Dansk Forening for Rosport. Klubberne står for den grundlæggende uddannelse i at ro, at bevæge sig korrekt i båden og at kunne anvende sikkerhedsudstyret. Klubberne står også for den relevante styrmandsuddannelse til deres lokale rofarvand. DFfR vejleder om indholdet i styrmandsuddannelsen, og gennemfører fælles kurser for langtursstyrmændene, der skal kunne tage ansvaret for ture udenfor det velkendte daglige roområde.

Sikkerhed er forankret i klubben og er klubbens ansvar

Sikkerhedsarbejdet i Dansk Forening for Rosport er forankret i den enkelte roklub idet det er klubberne der ejer bådene.
Bestyrelsens har et ansvar for, at medlemmerne er ”klædt ordentlig på”.
Altså at sikre, at medlemmerne ikke uforvarende kommer til at begå strafbare handlinger i forholde til love og bekendtgørelser. Klubbens vedtægter og reglementer skal sikre at alle forhold omkring:

  • – afgrænsning af rofarvand
  • – uddannelse af instruktører og styrmænd
  • – ro-rettigheder
  • – sikkerhedsudstyr
  • – materiel er i orden og kendt af alle.

Sat på spidsen så er en roklub er ikke en grejbank, hvor medlemmerne kan gøre som de vil. Klubbens reglement bruges til at gøre roningen sikker for alle.

Er klubbens reglement godt nok?

DFfR’s Sikkerhedsudvalg har lavet en tjekliste til at vurdere om klubbens reglement er godt nok. Kan du finde svarene på spørgsmålene i klubbens reglement er det godt nok. de steder hvor du ikke kan finde svaret er der et hul i reglementet, som I mangler at definere.

Sikkerhed ved langture

Når man tager på tur uden for sit daglige rofarvand kan det enten være som gæst hos en anden roklub, hvor man følger deres regler og instrukser, eller det kan være på egen hånd, på langtur. Dansk Forening for Rosport har vedtaget et fælles sæt sikkerhedsregler for roning uden for dagligt rofarvand, det kaldes Langtursreglementet, og kan findes på siden med DFfRs vedtægter og regler. Langtursreglementet gælder for alle klubber i DFfR. Udover langturreglementet skal klubberne udarbejde deres egne regler for langture, der blandt andet fastlægger, hvordan man får bevilget en langtur i klubben, men de kan aldrig fravige Langtursreglementet. Det er kun DFfRs Hovedbestyrelse, der kan dispensere fra Langtursreglementet.

Gældende lovgivning