wave Created with Sketch.
Viden om langtursroning

Langtursroning er roning udenfor klubbens daglige rofarvand. Det kan være gæsteture i andre roklubber, langdistancekaproninger eller længere ture i ind- og udland med overnatning. Der lægges vægt på fællesskabet og naturoplevelserne på mange af langturene.

Hvis man skal fungere som styrmand på en langtur, så skal man være godkendt langtursstyrmand. Det kræver deltagelse i DFfRs langtursstyrmandskursus og godkendelse af klubbens bestyrelse.

Der gælder også særlige regler for materiel, roernes kvalifikationer og ansvar på langture. Læs mere om dette i DFfRs langtursreglement.

Udover langturreglementet skal klubberne udarbejde deres egne regler for langture, der blandt andet fastlægger, hvordan man får bevilget en langtur i klubben, men de kan aldrig fravige Langtursreglementet. Det er kun DFfRs Hovedbestyrelse, der kan dispensere fra Langtursreglementet.