wave Created with Sketch.
Tjek liste til et reglement

Det er den enkelte klub, der er reder og dermed ansvarlig for at definere en sikkerhedsinstruks eller et reglement, der tager hensyn til forholdene i det konkrete rofarvand. DFfRs Sikkerhedsudvalg har lavet denne quick guide til klubbernes bestyrelser, som kan bruges til at vurdere om klubbens reglement er godt nok.

12 hurtige spørgsmål til et reglement/sikkerhedsinstruks

 1. Hvem gælder disse regler for?
 2. Hvem har udstedt disse regler?
 3. Hvor gælder disse regler? (Afgrænsning af rofarvand, særlige bestemmelser)
 4. Hvornår gælder disse regler? (Afgrænsning af sommer-/vintersæson)
 5. Hvem skal sikre, at disse regler efterleves? (styrmandens og rochefens opgaver og ansvarsfordeling skal klart beskrives)
 6. Hvilke redningsmidler skal der medbringes? (rednings-/svømmeveste)
 7. Hvilket sikkerhedsudstyr skal medbringes? (øser, bådshager…)
 8. Hvordan skal sikkerhedsudstyret anvendes? (iklædt redningsvest, ja/nej)
 9. Hvilke færdigheder skal roerne have (roret, scullerret, svømmefærdigheder)
 10. Hvornår, hvordan og af hvem udfyldes roprotokollen?
 11. Hvordan meldes skader, fejl og mangler mhp. udbedring?

Til sidst skal I spørge jer selv, om I mener, at reglementet tager højde for alle faremomenter i jeres rofarvand?

 • Kontakt:
  Bent Jørgensen
  Sekretariatsleder
  Tlf.: +45 21 76 72 75