wave Created with Sketch.
I 2010 lancerede Danmarks Idræts-Forbund (DIF) initiativet ”Grønt Forbund”. Det går i sin enkelhed ud på, at idrætten har et ansvar for at passe på miljøet, og de specialforbund, som gør en aktiv indsats på området, bliver certificerede grønne forbund under DIF.

Det er klart at en sådan certificering tiltaler de specialforbund som dyrker deres idræt i naturen eller på anden måde arbejder naturnært. Ved nærmere gennemgang af ansøgningen ses det, at tiltagene i høj grad stiller krav til sekretariaterne og kun i ringe grad stiller krav til klubberne under DFfR. Da sekretariatet kun udgør en forsvindende lille del af forbundets samlede miljøbelastning, er der god mening i at brede Grønt Forbund til også at være Grønne Klubber under DFfR. Det er på den baggrund at DFfR har valgt at sætte fokus på klubbernes natur- og miljøindsats i det daglige foreningsliv.

Vi har samlet en række gode råd og historier om forskellige tiltag ude i klubberne som skal tjene som inspiration til jer som selv gerne vil i gang.

I vidensbanken findes der en række gode råd til klubber indenfor vand, varme, affald og transport. Vidensbanken finder du i kolonnen til højre.

Vi har også skrevet en tjekliste til at gennemgå et klubhus med henblik på at spare på energien. I listen findes en række forslag til både små og store ændringer.

Som det sidste har DFfR en energitjekskuffert som klubber kan låne gratis. Kufferten indeholder en remedier som kan bruges til at gennemgå et klubhus. Det er både nemt og hurtigt og giver et godt indblik i klubhusets stand når det gælder områder som isolering, energivinduer og meget andet.