wave Created with Sketch.
DFfR har indgået forsikringssamarbejde med FIRST til gavn for danske roklubber. Aftalen betyder bl.a. at alle roklubber kan tegne en ansvarsforsikring, der også dækker styrmænd i tilfælde af en skade. Samtidig tager First højde for den dækning roklubben allerede har gennem Idrættens Kollektive Forsikringer, så I undgår dobbeltforsikring.

Mange kender ikke dækningskvaliteten af deres forsikring, før skaden er sket. Og ikke alle er opmærksomme på, hvilket forsikringsmæsigt ansvar en roer har når han/hun skrive sig ud som styrmand på en daglig rotur.

Ansvarsforsikring

Hvis der sker en skade under en rotur, er det den person, der i ro-protokollen er udskrevet som styrmand, der bærer ansvaret. Og dermed også den forsikringsmæssige byrde. Det vil være den pågældendes private ulykke/ansvars/fritidsforsikring, som skal bringes i spil i tilfælde af en skade. Men DFfR har konstateret, at langt de fleste private ulykke/ansvars/fritidsforsikring ikke dækker fartøjer over 5,5-6 meter. Og dermed ikke inriggere, coastal-både eller outriggere.

Gennem samarbejdet med FIRST forsikring kan danske roklubber nu tegne ansvarforsikring, der omfatter alle klubbens både.

En samlet klubløsning

First har siden 2014 forsikret klubber med de bedste All Risk-dækninger fra Lloyds i London. FIRST tilbyder en samlet løsning, der giver et godt overblik og en god økonomi. All Risk klubforsikringer dækker mange af de områder som ikke er omfattet af Idrættens Kollektive Forsikringer. Det gælder bl.a. bygninger, maskiner, varer og andet løsøre.

Grundlæggende dækker All Risks forsikringen alle fysiske skader, der opstår pludseligt og uforudset. FIRST ansvarsforsikring adskiller sig fra markedsstandard på flere vitale områder. Blandt andet er ingrediensskade og tabsdækning som udgangspunkt meddækket, og skal altså ikke, som det er tilfældet i de fleste forsikringsselskaber, vælges til for at være omfattet. Hvis et medlem forvolder en skade under en klubaktivitet vil klubbens ansvarsforsikring hos First dække skaden fremfor medlemmets egen private ansvarsforsikring. Når man som roklub tegner forsikring hos First, samles alle forsikringsdækninger i en samlet police, der giver et nemt og enkelt overblik over administrationen af klubbens forsikringer.

Transportforsikring

Skal du transportere din båd kan du tegne en transportforsirking hos First.

ALT hvad er ligger på traileren under en transport vil være dækket så længe det ligger indenfor den totale forsikringssum. Altså vil private både samt både fra andre klubber også være dækket såfremt værdien af transporten ligger indefor den totale forsikringssum.

Forsikringen dækker i hele Europa med en selvrisiko på 1250,-.

Både og årer er forsikret mod tyveri.

Når traileren efterlades på bådepladsen skal den være forsynet med trailer lock, og bådene skal være aflåst med en wire og en klasse rød lås.