wave Created with Sketch.
I DFfR samarbejder vi med Friluftsrådet og Vandsportens Miljønetværk. Læs hvordan du kan blive en del af vores miljøarbejde.

Det moderne menneskes brug af naturen er ikke alene et spørgsmål om oplevelser og rekreation.
Det drejer sig også om, hvordan hele vores livsstil påvirker naturen, miljøet og vilkårene for de kommende generationer.

Dansk Forening for Rosport er medlem af Friluftsrådet fordi man gerne vil være med til at sætte fokus på denne problemstilling. Det er det enkle, men samtidig fundamentale grundlag for vor behandling af naturen.

Et af Friluftsrådets vigtige aktiver er det lokale arbejde. Der blev derfor i foråret 2006 dannet 23 kommunekredse til erstatning af de gamle amtskredse. Hvis DFfR skal have mulighed for maksimal indflydelse er det derfor vigtigt roning er repræsenteret i så mange kredse og kommuner som muligt.

Der skal helst minimum være 1 repræsentant i hver kreds – meget gerne en i hver kommune.
Repræsentanten skal være bosat i en kommune i kredsen. Hvis der er 2 repræsentanter bosat i den samme kommune bliver den ene suppleant.

Hvis der ikke kan findes en repræsentant i en kreds, kan DFfR udpege en observatør som kan deltage i møderne uden stemmeret.

Alle repræsentanter skal tilmeldes via DFfR’s sekretariat.