wave Created with Sketch.
Denne side er lavet med henblik på at hjælpe og inspirere vores klubber i jeres bestræbelser på at få udarbejdet retningslinjer til hverdagens træning i en tid, der er præget af store corona hensyn.

Siden vil løbende blive opdateret med nyt indhold. Sidst opdateret 25.02.2021 kl. 12:00.

Retningslinjer og anbefalinger for ALLE landets roklubber:

Fra den 1. marts gælder følgende for foreningsidrætten:

 • Der kan til udendørstræning – gælder aktiviteter på land og på vand – mødes i grupper på op til 25 personer. Det gælder både for voksne og børn.
 • Er man flere end 25 kan man dele sig i flere grupper med minimum 2 m mellem hver gruppe. Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Det er fortsat ikke muligt at træne indendørs (romaskiner må gerne hentes i træningslokalet og sættes udenfor, så der kan trænes dér).
 • Der gælder et forsamlingsforbud på max 25 for udendørs idræt.
 • Der gælder fortsat et for forsamlingsforbuddet på 5 ved fx generalforsamlinger (formentlig frem til 5. april).
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner
 • Frem til 5. april bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteten, ligesom det gælder for selvstændige arrangementer.
 • Toiletter kan benyttes og omklædning i mindre omfang, men ikke badefaciliteter. Vi anbefaler dog, at man møder omklædt og tager hjem efter træning.
 • Hyppige og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske én gang dagligt og oftere ved mange berøringer
 • Bestyrelsesmøder opfordrer vi til, at I afholder online.

Mundbind
Frem til foreløbig den 5. april 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse.

Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt.

Logge deltagere til træning:

Anbefalingerne fra DFfR er, at I så godt som muligt forsøger at holde styr på hvem der har været til udendørstræning og har benyttet noget af klubbens materiel (eks. ergometre, motionscykler, løbebånd og styrketræning udstyr eller både). Lav tilmelding til jeres aktiviteter. I rokort.dk kan I oprette jeres træningsudstyr, og dermed bruge et velkendt system til at logge hvornår og hvordan jeres medlemmer benytter udstyret.

I kan også gøre det på gammeldags vis, og lave en liste ved hovedindgangen (udenfor) hvor den enkelte skriver navn og tidsrum for hvornår de har været til træning.

Generalforsamling:

På nuværende tidspunkt anbefaler vi at klubbens generalforsamling udsættes til afholdelse efter 5. april 2021 (foreløbig dato, ændringer kan forekomme). Der kan i  særlige tilfælde (hvis der fx er en uopsættelig sag til behandling) fraviges så generalforsamlingen kan afholdes digitalt. Udsættes generalforsamlingen, så kan bestyrelsen i den tid fra den skulle være afholdt og til den afholdes kun fungere som en forretningsbestyre/altså blot holde butikken kørende, det vil ikke være muligt at tage større beslutninger.

Ved positiv test i klubben: Find step-by-step vejledning her. Materialet henvender sig både til klubbestyrelser og enkelte medlemmer, som er Coronaramte. Har du brug for hjælp til at informere klubbens medlemmer så finder du her en Skabelon til kommunikation ved positiv test.

Smitte|Stop app

DFfR anbefaler alle at downloade Smitte|Stop appen. Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, kan du bruge appen at dele informationen med andre app-brugere, som du har været tæt på. Du får i appen en besked, hvis du har været i nær kontakt med en person smittet med ny coronavirus i det tidsrum, hvor den smittede har været smitsom, og du derfor er i risiko for at være blevet smittet.

Om du har været i risiko for at være blevet smittet beregner telefonen ud fra de af Sundhedsstyrelsen definerede kriterier for at være en nær kontakt, som alle skal være opfyldt:

 • Du har været i kontakt med den smittede person i mere end ca. 15 minutter.
 • I var mindre end ca. 1 meter fra hinanden.
 • Kontakten skete inden for det tidsrum, hvor den smittede person forventes at være smitsom, dvs. indenfor 2 dage før og indtil 8 dage efter, at symptomerne startede (eller at personen blev testet, hvis ikke personen har haft symptomer).