wave Created with Sketch.
Denne side er lavet med henblik på at hjælpe og inspirere vores klubber i jeres bestræbelser på at få udarbejdet retningslinjer til hverdagens træning i en tid, der er præget af store corona hensyn.

Siden vil løbende blive opdateret med nyt indhold. Sidst opdateret 14.06.2021 kl. 14:00.

Følgende retningslinjer gælder fra den 14. juni. 

De politiske forhandlinger om den gradvise genåbning af Danmark, rummer nu flere muligheder for dig og din roklub. Find de relevante retningslinjer og bekendtgørelser her på siden.

Generelt gælder at:

 • Ekstraordinære tiltag kan forekomme lokalt hvis smittetrykket stiger, og vil tilsidesætte gældende retningslinjer. Lokale nedlukninger kan forekomme og vil gælde både til lands og vands. 
 • Der skal være adgang til håndsprit i alle lokaler, som benyttes af klubbens medlemmer.

For roklubber – gælder:

Indendørs træning

 • Alle benyttede træningsredskaber skal rengøres/sprittes af efter brug. 
 • Arealkrav: Sænkes til 2 m2 alle steder pr. 1 august og ophæves den 1. september. Afstandskrav: 1 M.
 • Indendørs træning: Max 100 personer. Pr. 1 juli hæves det til 250 personer.
 • Udendørs træning: Max 500 personer.
 • Ingen mundbind i idrætsfaciliteter.
 • Coronapas: Ophæves for idrætsaktiviteter den 1. august. Gyldigheden hæves til 96 timer, og der indføres en dokumentationsordning for undtagelse for test og dermed for kravet om coronapas
 • Sommerlejre: Op til 500 indendørs og udendørs med coronapas
 • Ny plan for afholdelse af større arrangementer
  • For store udendørs arrangementer med siddende publikum ophæves afstandskrav og krav om sektionering pr. 1. august 2021
  • For arrangementer med mindre end 2.000 tilskuere vil der være krav om corona-pas indtil den 1. august 2021
  • For arrangementer med mere end 2.000 tilskuere vil der være krav om corona-pas indtil 1. oktober 2021
  • Motionsevents: Ordning ophæves den 1/9 – sektioner af 500 pr. 1. august.

Hvad er et gyldigt coronapas?
Helt konkret betyder det, at der ved krav om coronapas skal kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder:

 • Tidligere påvist smitte med COVID19 (max 180 dage gammel test)
 • Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
 • Færdigvaccination mod COVID19

Kontrol af coronapas

Der skal opsættes informationsmaterialer i klubben om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning hvis der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas. 

Træner eller holdleder er tilstede
Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.

Kan en udøver ikke fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.

Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget kontrol.

Der er ingen træner eller holdleder tilstede
Er der ingen træner eller holdleder tilstede, har facilitetsejeren eller den ansvarlige forening pligt til at udføre stikprøvekontrol af coronapas. Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen.

Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven.

Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.

DIF anerkender ikke tro og love erklæring til kontrol af coronapas. 

Hvad kan der ske, hvis der ikke tjekkes for coronapas?
Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 18 år og derover), som der er krav om coronapas for.

Bødestraffen er 3.000 kr. og pålægges den ansvarlige facilitetsejer/forening.

 Udendørs træning

Alle, uanset alder, kan ro på vandet hvis følgende respekteres:

 • Hold minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.
 • Rengør fælles kontaktflader efter brug – båd samt årer.
 • Redningsveste er en fælles kontaktflade, der er svær at rengøre. Derfor opfordrer DFfR til enten at fordele klubbens redningsveste mellem de aktive medlemmer. Alternativt at hvert enkelt medlem investerer i egen redningsvest.
 • Det gældende forsamlingsforbud på 500 personer respekteres på bådpladsen.
 • Der er ikke krav om coronapas.

Bad, toilet og omklædningsrum

Alle må benytte bad og omklædning. 

Bestyrelsen:

 • Er ansvarlig for, at medlemmerne er klart informeret om gældende retningslinjer for rengøring af fælles kontaktflader.
 • Er ansvarlig for, at håndsprit samt remedier til afvaskning af både er tilgængeligt i alle lokaler.
 • Skal udarbejde en plan for håndtering af hvis et klubmedlem bliver testet positiv.

Bådvedligeholdelse i værksted

De nye retningslinjer giver mulighed for, at der kan arbejdes i værkstedet.

Bestyrelsesmøder og generalforsamling

Er det tilladt at afholde generalforsamlinger og bestyrelsesmøder?
Det korte svar er JA, under hensyntagen til det aktuelle indendørs forsamlingsforbud.

Sociale arrangementer og fester

Fra i dag er det tilladt at afholde mindre sociale arrangementer for klubbens medlemmer under hensyntagen til det aktuelle indendørs forsamlingsforbud.

Overnatning i klubben

Nu er det igen muligt at lave arrangementer med overnatning, under hensyntagen til det aktuelle forsamlingsforbud.

Ved planlægning af en tur med overnatning er det vigtigt, at de ansvarlige sikrer, at:

 • der ikke opstår f.eks. mylder ved afrejse
 • flest mulige aktiviteter afholdes udendørs
 • der er klarhed over håndtering af opstået smitte undervejs. Der bør foreligge en plan for håndtering af personer med opståede symptomer under turen, herunder selvisolation indtil personen kan komme hjem.
 • Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd vedr. rengøring, hygiejne, soverum, indeklima mv. efterleves.
 • der gives information til deltagerne/forældre om forholdsregler forud for fremmøde, herunder en plan for ankomst/afrejse for at undgå mylder, beskrivelse af smitteforebyggende anbefalinger bl.a., at man ikke skal møde op ved symptomer på sygdom og at forældre/værge skal afhente børn i tilfælde af smitte undervejs.

Ved positiv test i klubben: Find step-by-step vejledning her. Materialet henvender sig både til klubbestyrelser og enkelte medlemmer, som er Coronaramte. Har du brug for hjælp til at informere klubbens medlemmer så finder du her en Skabelon til kommunikation ved positiv test.

Smitte|Stop app

DFfR anbefaler alle at downloade Smitte|Stop appen. Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, kan du bruge appen at dele informationen med andre app-brugere, som du har været tæt på. Du får i appen en besked, hvis du har været i nær kontakt med en person smittet med ny coronavirus i det tidsrum, hvor den smittede har været smitsom, og du derfor er i risiko for at være blevet smittet.

Om du har været i risiko for at være blevet smittet beregner telefonen ud fra de af Sundhedsstyrelsen definerede kriterier for at være en nær kontakt, som alle skal være opfyldt:

 • Du har været i kontakt med den smittede person i mere end ca. 15 minutter.
 • I var mindre end ca. 1 meter fra hinanden.
 • Kontakten skete inden for det tidsrum, hvor den smittede person forventes at være smitsom, dvs. indenfor 2 dage før og indtil 8 dage efter, at symptomerne startede (eller at personen blev testet, hvis ikke personen har haft symptomer).