wave Created with Sketch.
På denne side kan du læse om de to ungdomslejre, som Roaktivitetsudvalget arrangerer i samarbejde med lokale klubber hvert år.

Nedenstående to aktiviteter er oplagte muligheder for ungdomsroere, som har lyst til at dyrke roning mange dage i træk på lejre, hvor de samtidigt møder masser af unge roere fra andre roklubber.

Outriggerskole

  • en sommerlejr for uøvede og letøvede motionsroere i alderen 12-18 år.
  • afholdes en uge i sommerferien, som regel fra søndag til lørdag.
  • deltagerne får nye rokammerater, samtidig med at de får trænet deres outriggerfærdigheder på nye og spændende måder.
  • fokus på teknik og træning.

UngdomsOutriggerskolen har ikke præg af en træningslejr for kaproere, da træning af færdigheder sker gennem leg og øvelser. Deltagerne skal regne med at være på vandet 3 gange dagligt.

Overnatning foregår i telte, og deltagerne hjælper på skift med madlavning mv. Det er et krav for deltagelse, at deltagerne er frigivne til roning.

Er du leder? Så kom og vær med

Ungdomsledere er også velkomne til at deltage på UngdomsOutriggerskolen. De trænes ikke, men får mulighed for at se, hvordan træning foregår i praksis og kan hente inspiration til den daglige træning i klubben.

Ungdomslandslejr

UngdomsLandslejren er en lejr for ungdomsroere i alderen 12-18 år, som afholdes en uge i sommerferien, som regel fra søndag til fredag.

Formålet med UngdomsLandslejren er, at deltagerne får en masse nye og gode kammerater i alle dele af landet, samtidig med at de dyrker rosporten på motionsplan.

Hvilke både ror vi i?

UngdomsLandslejren er en rolejr, og derfor ror vi så meget som muligt, og vi tilstræber, at alle aktiviteter er ro-relaterede. Roningen foregår mest i inriggede både, men ofte vil der også være mulighed for roning i outrigger. Selvfølgelig vil der også være aktiviteter, som er baseret på hygge og socialt samvær.

Overnatning foregår i telte, og deltagerne hjælper på skift med madlavning mv. Det er et krav, at deltagerne er frigivne til roning i inrigger.

 

 

Roning, sjov og hygge. Se reportage fra Outriggerskolen 2013.